image banner
Mời họp

Huyện Giao Thủy tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Lượt xem: 165

       

anh tin bai

Huyện Giao Thủy tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất.

         Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp trên địa bàn, những năm qua huyện Giao Thủy đều xác định phát triển nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, là nền tảng quan trọng để ổn định dân cư và là cơ sở để thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển. Các Nghị quyết về sản xuất nông nghiệp trong các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện về sản xuất nông nghiệp đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, đề án, cơ chế, chính sách. Chỉ tính trong năm qua, tổng diện tích lúa gieo trồng đạt gần 15 nghìn ha, giảm 35 ha so với năm 2020 do thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, năng suất lúa đạt trên 130 tạ/ha, bằng 102% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt xấp xỉ 96 nghìn tấn, bằng trên 104% kế hoạch, trong đó riêng sản lượng thóc đạt trên 95 nghìn tấn.

anh tin bai

Cơ giới hóa được đưa vào sản xuất, giảm chi phí và sức lao động cho nông dân.

         Trong năm, toàn huyện đã xây dựng được 39 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích gần 1400 ha; thực hiện 3 mô hình thuê gom, tích tụ ruộng đất như Công ty Đình Mộc tại xã Giao Tiến sản xuất 47 ha ngô và ớt, rau màu; HTX Trường Xuân tại xã Giao Lạc quy mô 8 ha sản xuất rau màu theo hướng hữu cơ; Công ty TNHH Công Danh tại xã Giao Hà quy mô 5 ha sản xuất cây dược liệu. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 32 hộ nông dân tự liên hệ, thuê gom, tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa với quy mô từ 1,3 -1,5 ha/hộ.

anh tin bai

Tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng đem lại giá trị sản xuất

trên một ha đất canh tác của Giao Thủy bình quân đạt 135 triệu đồng/năm.

        Những năm gần đây, cùng với tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, các địa phương đã chú trọng đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm thiểu sức lao động cũng như chi phí trên diện tích canh tác, đồng thời đầu tư kiên cố hóa đồng ruộng từ hệ thống tưới tiêu đến đường nội đồng đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất. Năm 2021, giá trị sản xuất trên một ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng, tăng gấp 7,5 lần so với năm 1997. Những kết quả này sẽ thúc đẩy ngành nông nghiệp có sự đổi thay hơn nữa trong sản xuất, trước mắt là giành vụ xuân 2022 thắng lợi để thực hiện được mục tiêu tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 3900 tỷ đồng, riêng sản lượng lương thực có hạt đạt 90 nghìn tấn, thu nhập bình quân đầu người phấn đấuđạt 82 triệu đồng/người/năm./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy