image banner
Mời họp

Huyện Giao Thủy đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại.
Lượt xem: 161

          Hiện nay trên địa bàn huyện có Siêu thị Lan Chi tại xã Hoành Sơn với quy mô lớn với hàng chục ngàn sản phẩm các loại tạo điều kiện trao đổi, giao lưu hàng hoá, thúc đẩy phát triển sản xuấtphục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Cùng với đó, các loại hình dịch vụ khác phát triển nhanh chóng, đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng khắp địa bàn toàn huyện, như là dịch vụ vận tải, viễn thông, chuyển phát,... Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn huyện tăng bình quân 12,5%/năm; tỷ trọng ngành dịch vụ đạt hơn 40% trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Trong những năm qua, các ngành địa phương trên địa bàn huyện tăng cường quảng bá, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh tại huyện. Do đó, hoạt động thương mại huyện nhà phát triển đa dạng, số cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tăng nhanh, nhất là ở khu trung tâm các xã, thị trấn. Hoạt động các chợ nông thôn tiếp tục được duy trì. Đến nay, toàn huyện có 18 chợ nông thôn, gồm 03 chợ hạng II và 15 chợ hạng III.

anh tin bai

Siêu thị Lan Chi đa dạng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân huyện Giao Thủy

Đặc biệt trong thời gian qua huyện đã kêu gọi đầu tư xây dựng Siêu thị Lan Chi tại xã Hoành Sơn có quy mô lớn với hàng chục ngàn sản phẩm các loại tạo điều kiện trao đổi, giao lưu hàng hoá, thúc đẩy phát triển sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Cùng với đó, các loại hình dịch vụ khác phát triển nhanh chóng, đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng khắp địa bàn trong huyện, như là dịch vụ vận tải, viễn thông, chuyển phát,... Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn huyện tăng bình quân 12,5%/năm; tỷ trọng ngành dịch vụ đạt hơn 40% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện phấn đấu mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân mỗi năm 12% trở lên. Theo đó, các ngành địa phương tiếp tục thu hút đầu tư phát triển mạnh các loại dịch vụ đi đôi với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để có các dịch vụ chất lượng cao. Khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Ưu tiên phát triển dịch vụ ngân hàng, thương mại, vận tải,... Tập trung xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua các chương trình như bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, tỉnh, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy