image banner
Mời họp

image advertisement

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm đến năm 2030
Lượt xem: 572
     UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. Tới dự có đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Vũ Ngọc Côn - TVHU, Chủ tịch MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn; lãnh đạo cùng đại diện nhân dân xã Giao Phong, Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm.
anh tin bai

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm 2030

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. Theo đó, định hướng phát triển đô thị biển Quất Lâm “Bền vững - Xanh - Sinh thái - Thông minh” gồm: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu đảm bảo an ninh quốc phòng; thúc đẩy phát triển đô thị sinh thái, khu du lịch sinh thái và hệ sinh thái - Cảnh quan du lịch đặc sản của huyện, của tỉnh đến khu vực phía Bắc Việt Nam và Quốc tế; giải pháp lấn biển phát triển đô thị gắn với cảnh quan, công viên rừng ngập mặn và các không gian ngập nước (WETLAND); xây dựng trung tâm nghiên cứu sinh thái, rừng ngập mặn, khu thực nghiệm “LIVING LAB” gắn với khu dự trữ sinh quyển Giao Thủy (RAMSAR); xây dựng lối sống hệ sinh thái - xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, lối sống xanh góp phần định hướng tăng trưởng xanh. Quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm đến năm 2030 được phân vùng phát triển gồm: Phân khu 1: Khu Trung tâm hành chính chính trị - thương mại dịch vụ (khoảng 534 ha); phân khu 2:  Khu hỗn hợp và dịch vụ du lịch biển (khoảng 602 ha); phân khu 3: Khu dân cư phía Đông (khoảng 696,4 ha); phân khu 4: Khu công nghiệp, thương mại dịch vụ cảng (khoảng 781,7 ha).

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU , Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu đã đóng góp ý kiến trực tiếp xung quanh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. Trong đó, tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực như: Quy hoạch các công trình liên quan đến công tác quy hoạch phải đồng bộ; Trung tâm hành chính đặt tại khu vực yên tĩnh;  công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí cho hợp lý tầm nhìn đến năm 2050…

anh tin bai
 
Đồng chí Lê Ngọc Đóa - HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Thịnh đóng góp ý kiến tại hội nghị

anh tin bai

Đồng chí Phạm Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều chỉnh quy hoạch đối với sự phát triển của huyện trong tương lai với mục tiêu chung là phát triển thị trấn Quất Lâm theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với phát triển công nghiệp. Đồng chí yêu cầu: Đơn vị tư vấn trên cơ sở các ý kiến tham gia, tiếp thu vào đồ án đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch và có tính khả thi cho đồ án quy hoạch; xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của huyện để tạo nên những nét đặc trưng riêng của thị trấn Quất Lâm trong tương lai; các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp thông tin số liệu sát, đúng với thực tế để bổ sung kịp thời vào đồ án quy hoạch chung, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo quy định...cùng một số nội dung quan trọng khác./.

anh tin bai

Đại diện người dân xã Giao Phong, Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm tham gia đóng góp ý kiến vào phiếu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm huyện Giao Thủy đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy