image banner
Mời họp

image advertisement

Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa 2023 tại huyện Giao Thủy.
Lượt xem: 536
        Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín tới đâu, các địa phương chỉ đạo nông dân thu hoạch đến đó. Để tiến độ thu hoạch được đẩy nhanh, cũng như giảm chi phí sản xuất cho bà con xã viên, các địa phương hợp đồng chủ máy gặt từ ngày 6/10 xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Nhờ đưa cơ giới vào thu hoạch nên tiến độ được đẩy nhanh, tính đến ngày 11/10/2023 huyện Giao Thủy đã thu hoạch được gần 1.500 ha lúa mùa, bằng 20% diện tích, với tiến độ thu hoạch như hiện nay, cộng với thời tiết thuận dự kiến 22/10 cơ bản thu hoạch xong lúa mùa. Năng suất ước đạt 54 tạ/ha.

Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đi kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa 2023 tại huyện Giao Thủy. Tiếp đoàn về phía huyện có đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

anh tin bai

Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra,

đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa năm 2023 tại Giao Thủy

Vụ mùa năm năm 2023 huyện Giao Thủy gieo cấy trên 7.000 ha với cơ cấu 86,3% lúa thuần, diện tích còn lại cấy giống lúa lai. Toàn huyện có hơn 200 ha áp dụng mạ khay - máy cấy và 150 ha gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng, triển khai xây dựng 20 cánh đồng lớn với hơn 1.200 ha. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan chuyên môn, các địa phương nên lúa mùa cấy đúng thời vụ, quy trình kỹ thuật chăm bón theo hướng dẫn. Vụ mùa 2023 tình hình sâu bệnh trên lúa diễn biến khá phức tạp, mật độ sâu hại cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là sâu cuốn lá và sâu đục thân 2 chấm. Song các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn đã làm tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ kịp thời, đảm bảo an toàn các trà lúa mùa của huyện. Hiện các trà lúa mùa của huyện đang giai đoạn đỏ đuôi, chín.

anh tin bai

Các địa phương đưa cơ giới vào thu hoạch lúa mùa

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đánh giá năng suất lúa mùa 

Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín tới đâu, các địa phương chỉ đạo nông dân thu hoạch đến đó. Để tiến độ thu hoạch được đẩy nhanh, cũng như giảm chi phí sản xuất cho bà con xã viên, các địa phương hợp đồng chủ máy gặt từ ngày 6/10 xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Nhờ đưa cơ giới vào thu hoạch nên tiến độ được đẩy nhanh, tính đến ngày 11/10/2023 huyện Giao Thủy đã thu hoạch được gần 1.500 ha lúa mùa, bằng 20% diện tích, với tiến độ thu hoạch như hiện nay, cộng với thời tiết thuận dự kiến 22/10 cơ bản thu hoạch xong lúa mùa. Năng suất ước đạt 54 tạ/ha, giảm 0,43 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân do lúa trổ bông vào đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 26/9-28/9/2023.

Qua kiểm tra thăm đồng, đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo chỉ cấp ủy, chính quyền, ngành chuyên môn huyện Giao Thủy, các trà lúa mùa tốt, năng suất đảm bảo. Để tránh ảnh hưởng bởi mưa bão cuối vụ, đồng chí đề nghị huyện chỉ đạo nông dân tập trung nhân lực, máy móc xuống đồng thu hoạch lúa mùa nhanh gọn. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện gieo trồng cây màu vụ đông kịp thời vụ./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy