image banner
Mời họp

image advertisement

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thủy tổ chức Phiên họp thứ 4, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Lượt xem: 270
Trong năm qua, trên địa bàn huyện Giao Thủy triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách với tổng nguồn vốn trên 496 tỷ đồng, tăng so với năm 2022 là 53,6 tỷ đồng.  Đến ngày 31/12/2023, số dư huy động đạt 63,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho hơn 3500 lượt khách hàng với số tiền trên 147 tỷ đồng, doanh số thu nợ 93,6 tỷ đồng, dư nợ 496 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,14% tổng dư nợ, nợ khoanh trên 52 triệu đồng. 

 

anh tin bai

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Phiên họp thứ 4, tổng kết hoạt động năm 2023.

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thủy tổ chức Phiên họp thứ 4, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã đồng hành cùng với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, tham mưu cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH xây dựng, giám sát, củng cố, kiện toàn Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện có hiệu quả Chương trình tín dụng chính sách. Cùng với đó, mạng lưới Điểm Giao dịch xã của Phòng Giao dịch được phủ khắp ở 22 xã, thị trấn và hoạt động theo quy định, phục vụ nhu cầu giao dịch của người nghèo và các đối tượng chính sách. Trong năm qua, trên địa bàn huyện triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách với tổng nguồn vốn trên 496 tỷ đồng, tăng so với năm trước 53,6 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn cân đối từ Trung ương, Ngân hàng CSXH được giao huy động tại địa phương, Trung ương cấp bù lãi suất. Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện chuyển 500 triệu đồng để thực hiện ủy thác cho vay. Đến ngày 31/12/2023, số dư huy động đạt 63,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho hơn 3500 lượt khách hàng với số tiền trên 147 tỷ đồng, doanh số thu nợ 93,6 tỷ đồng, dư nợ 496 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,14% tổng dư nợ, nợ khoanh trên 52 triệu đồng. Riêng 4 tổ chức chính trị xã hội tham gia ủy thác với 344 Tổ Tiết kiệm và vay vốn đã cho trên 12 nghìn hộ vay vốn, dư nợ trên 495 tỷ đồng. Các Hội đoàn thể cũng đã chỉ đạo các Hội cơ sở, tổ Tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, vận động, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ vay vốn, tiết kiệm với số dư huy động 26 tỷ đồng. Theo đánh giá, dư nợ cho vay của Chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo giảm; dư nợ cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tăng so với cùng kỳ.

anh tin bai

Đồng chí Lưu Văn Hưng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đánh giá kết quả hoạt động năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm qua nợ quá hạn tiếp tục tăng so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu do hộ vay đi khỏi địa phương, hiện tại không có thông tin để liên lạc, đôn đốc thu hồi nợ. Đến nay, còn 19 hộ đi khỏi nơi cư trú không nắm bắt được địa chỉ, dư nợ trên 490 triệu đồng. Chất lượng hoạt động ủy thác của một số tổ chức chính trị - xã hội cấp xã hạn chế, một số Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa quyết liệt trong xử lý nợ, tìm kiếm thông tin hộ vay đã đi khỏi địa phương, chưa tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Chương đề nghị các ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; xác định đối tượng vay vốn, nhu cầu vốn, tham mưu phân bổ vốn đến các thôn xóm phù hợp với nhu cầu của người dân. Ngân hàng CSXH, các hội đoàn thể phối kết hợp củng cố, kiện toàn Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động kém hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng. Những điểm có nợ quá hạn cao, khó thu cần có biện pháp kiên quyết xử lý thu hồi nợ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi và hoạt động của Ngân hàng CSXH./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy