image banner
Mời họp

image advertisement

Ban Chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động mạng lưới tín dụng năm 2024.
Lượt xem: 548
          Với những kết quả đạt được trong hoạt động mạng lưới tín dụng năm qua, năm 2024 Ngân hàng NN&PTNT huyện Giao Thủy tiếp tục bám sát mục tiêu và định hướng của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, mục tiêu phát triển kinh tế của huyện; vừa huy động vốn vừa đầu tư tín dụng, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn từ 10% trở lên; dư nợ tăng trưởng từ 7% trở lên, tăng trưởng khách hàng 2%; nợ quá hạn giữ mức 0,3%; tỷ lệ cho vay trung hạn 36%; thu lãi đạt từ 99-100%.

         Ban Chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy tổng kết hoạt động mạng lưới tín dụng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Triệu Đình Vỵ - Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện đã tới dự.

anh tin bai

BCĐ đầu tư vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện Giao Thủy tổng kết hoạt động mạng lưới tín dụng năm 2023

         Năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn của nền kinh tế, thị trường tài chính tiền tệ có nhiều biến động. Đặc biệt những tháng đầu năm nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng đều giảm sút, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế chậm lại, các sản phẩm có thế mạnh về phát triển kinh tế của địa phương như thủy sản, du lịch nghỉ dưỡng trầm lắng...ảnh hưởng đến công tác tín dụng và dịch vụ của ngân hàng. Song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp nên hoạt động của hệ thống mạng lưới tín dụng Ngân hàng NN&PTNT huyện đã đạt kết quả đáng khích lệ.

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Xuân Khu - Phó Giám đốc  phụ trách Ngân hàng NN&PTNT huyện

báo cáo hoạt động mạng lưới tín dụng năm 2023

         Tổng nguồn vốn nội tệ gần 4.500 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 950 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 27%, đạt 325% kế hoạch năm. Dư nợ cho vay gần 2.900 tỷ đồng cho hơn 9.000 hộ vay, giảm 132 hộ so với đầu năm, số tiền tăng so với đầu năm  hơn 190 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 7,1%, hoàn thành 112% kế hoạch năm. Trong đó cho vay hộ sản xuất hơn 8.600 hộ với số tiền trên 2.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99%, cho vay doanh nghiệp 1,6 tỷ đồng, cho vay tiêu dùng qua thấu chi 22 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 68 là 72 hộ số tiền 25,8 tỷ đồng, dư nợ hiện tại 1 hộ số tiền 137 triệu đồng. Thu lãi cho vay tại các xã, thị thị trấn đạt 57%, trích tự động thu từ tài khoản của khách hàng 43%, nợ quá hạn 3,6 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,13% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, công tác dịch vụ phát triển thẻ ATM đã phát hành trong năm gần 8.500 thẻ, lũy kế thẻ đã phát hành hơn 55 ngàn thẻ. Các dịch vụ bảo hiểm tín dụng, thu hộ tiền điện, trả lương qua tài khoản, thu hộ học phí triển khai hiệu quả. Hoạt động mạng lưới tín dụng năm 2023 với 195 tổ vay vốn, dư nợ qua Tổ đến ngày 31/12/2023 hơn 8.600 hộ số tiền hơn 2.800 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ vay so với hộ trên địa bàn 14%.

anh tin bai

Đồng chí Triệu Định Vỵ - Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định phát biểu tại HN

         Với những kết quả đạt được của hoạt động mạng lưới tín dụng năm qua, năm 2024 Ngân hàng NN&PTNT huyện Giao Thủy tiếp tục bám sát mục tiêu và định hướng của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, mục tiêu phát triển kinh tế của huyện, vừa huy động vốn vừa đầu tư tín dụng, đảm bảo tăng trưởng nguồn để tăng trưởng dư nợ với mục tiêu an toàn, hiệu quả. Cụ thể mục tiêu nguồn vốn tăng trưởng từ 10% trở lên; dư nợ tăng trưởng từ 7% trở lên, tăng trưởng khách hàng 2%; nợ quá hạn giữ mức 0,3%; tỷ lệ cho vay trung hạn 36%; thu lãi đạt từ 99-100%.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Ngân hàng NN&PTNT huyện phát biểu

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Triệu Đình Vỵ - Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh và đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT huyện đã khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động mạng lưới tín dụng. Tuy nhiên, theo dự báo năm 2024 tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. Để giữ vững mức độ tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế phát triển đồng chí đề nghị cán bộ, công nhân viên Ngân hàng NN&PTNT huyện tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của huyện. Trên cơ sở vừa huy động vốn vừa đầu tư tín dụng, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ an toàn, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền huy động nguồn vốn từ các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt nguồn vốn của nhân dân. Đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới tín dụng thu hút khách hàng từ mọi thành phần kinh tế, mở rộng thị phần đầu tư, ưu tiên cho các hộ sản xuất nông nghiệp, khai thác thủy hải sản, ngành nghề nông thôn. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn vốn vay./.

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy