image banner
Mời họp

image advertisement

Ban chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Lượt xem: 354
        Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Ngân hàng NN&PTNT huyện tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn. Mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2022 nguồn vốn nội tệ đạt 3.500 tỷ lệ, tăng 14%. Dư nợ đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 8%, nợ quá hạn giữ mức dưới 0,3%. Thu hộ tiền điện đạt 10 ngàn khách hàng, phát hành hơn 11 ngàn thẻ.

         Ban chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sơ kết hoạt động mạng lưới tín dụng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Về dự có đại diện lãnh đạo, trưởng phòng nghiệp vụ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện.

anh tin bai

Đồng chí Lương Quốc Toàn - Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện  

báo cáo hoạt động mạng lưới tín dụng 6 tháng đầu năm

          6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu, tác động đến giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao...ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, nên hoạt động kinh doanh của ngân hàng gặp khó khăn. Song Ban chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện bám sát định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp cấp trên và mục tiêu phát triển kinh tế của huyện, Ban chỉ đạo có nhiều quyết sách, giải pháp điều hành trong hoạt động kinh doanh, cùng với sự đồng thuận quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, hoạt động tín dụng 6 tháng đầu năm phát triển tích cực, đảm bảo mục tiêu đề ra. Tổng nguồn vốn đến 30/6/2022 hơn 3.400 tỷ đồng, tăng so với đầu năm xấp xỉ 320 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 10,3%, đạt 128% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng đến ngày 30/6/2022 với gần 9.300 hộ số tiền hơn 2.600 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 113 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 4,5%, đạt 78% kế hoạch năm, số hộ giảm so với đầu năm gần 550 hộ. Trong đó dư nợ cho vay hộ sản xuất gần 8.900 hộ số tiền gần 2.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99%, dư nợ cho vay doanh nghiệp 4 doanh nghiệp vay 8 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 68 là 72 hộ số tiền 25,8 tỷ đồng. Nợ quá hạn đến 30/6/2022 chiếm tỷ trọng 0,11% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, công tác dịch vụ phát triển thẻ ATM đã phát hành trong năm hơn 2.700 thẻ, lũy kế thẻ đã phát hành hơn 46 ngàn thẻ. Các dịch vụ bảo hiểm tín dụng, thu hộ tiền điện, trẻ lương qua tài khoản, thu hộ học phí triển khai hiệu quả. Hoạt động mạng lưới tín dụng đến 30/6/2022 với 196 tổ vay vốn với 56.500 hộ gia đình. Trong đó số tổ viên còn dư nợ Ngân hàng gần 9.300 dư nợ hơn 2.600 tỷ đồng.

          Với những kết quả đạt được hoạt động mạng lưới tín dụng 6 tháng đầu năm, những tháng cuối năm 2022 Ngân hàng NN&PTNT huyện bám sát mục tiêu và định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, mục tiêu phát triển kinh tế huyện. Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn dân cư và các tổ chức kinh tế chính trị để có đủ vốn đầu tư cho phát triển kinh tế mọi thành phần. Mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2022 nguồn vốn nội tệ đạt 3.500 tỷ lệ, tăng 14%. Dư nợ đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 8%, nợ quá hạn giữ mức dưới 0,3%. Thu hộ tiền điện đạt 10 ngàn khách hàng, phát hành hơn 11 ngàn thẻ ATM.

anh tin bai

Đồng chí Triệu Đình Vỵ - Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh phát biểu chỉ đạo.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đình Vỵ - Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT huyện đã khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động mạng lưới tín dụng. Tuy nhiên những tháng cuối năm 2022 được dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện,

Trưởng ban chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện phát biểu 

         Để đảm bảo làm chủ được tình hình, giữ vững mức độ tăng trưởng, góp phần bình ổn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị BCĐ đầu tư vốn Ngân hàng Nông nghiệp tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 55 ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ theo Chỉ thị của Ngân hàng nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác huy động vốn từ các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và đặc biệt là nguồn vốn từ dân cư. Đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới tín dụng để thu hút khách hàng từ mọi thành phần kinh tế; mở rộng thị phần đầu tư, ưu tiên cho các hộ sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp, khai thác thủy hải sản và ngành nghề nông thôn; tăng cường cho vay hạn mức quy mô nhỏ, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng nông nghiệp nông thôn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đầu tư tín dụng, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát cho vay, thu nợ để nâng cao chất lượng tín dụng./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy