Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 334
  • Trong tuần: 15,933
  • Tất cả: 3,034,195
Lượt xem: 257

Giao Thiện triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập xóm giai đoạn 2021 - 2022.

Qua rà soát, đánh giá thực trạng từng thôn xóm về số nhân, hộ khẩu, các điều kiện về kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội và yếu tố văn hóa; đồng thời căn cứ theo nhóm tiêu chí thuộc diện phải sáp nhập và khuyến khích sáp nhập, Giao Thiện có chủ trương sáp nhập 15 xóm còn 7 xóm.

   

Giao Thiện khẩn trương triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập thôn xóm giai đoạn 2021 - 2022.

       Xác định việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Do đó, ngay sau khi UBND huyện tổ chức triển khai, xã Giao Thiện đã tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, TDP giai đoạn 2021 - 2022. Theo đó, vào kỳ sinh hoạt chi bộ ngày mùng 3 hàng tháng, các chi bộ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên và thông báo tới các tầng lớp nhân dân hiểu đây là việc làm cần thiết, khắc phục sự manh mún, chia cắt trong tổ chức các thôn xóm theo quy mô hiện tại. Sau khi rà soát, đánh giá thực trạng từng thôn xóm về số nhân, hộ khẩu, các điều kiện về kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội và yếu tố văn hóa; đồng thời căn cứ theo nhóm tiêu chí thuộc diện phải sáp nhập và khuyến khích sáp nhập, Giao Thiện có chủ trương sáp nhập 15 xóm còn 7 xóm. Hiện nay, UBND xã Giao Thiện đang tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình hướng dẫn từ xây dựng đề án báo cáo Đảng ủy xem xét cho ý kiến; tổ chức xin ý kiến của cấp ủy các chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Trưởng thôn, xóm. Trên cơ sở đó, tổng hợp ý kiến để hoàn thiện Đề án và trình HĐND xã trước ngày 15/10/2021./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy