Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 423
  • Trong tuần: 16,022
  • Tất cả: 3,034,284
Lượt xem: 265

Ban chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022

    Để các xóm, tổ dân phố đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/1/2022, các địa phương đã triển khai thực hiện các bước theo quy trình. Xóm, TDP trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã, thị trấn về thực hiện sắp xếp, sáp nhận xóm, TDP. Các xã, thị trấn đang tiến hành rà soát thực trạng số hộ gia đình hiện có và xây dựng Dự thảo Đề án theo kế hoạch đã đề ra.
 

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện -Trưởng BCĐ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Tại hội nghị, Ban chỉ đạo của huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để giúp các địa phương thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Giao Thủy giai đoạn 2021-2022. Theo kế hoạch số 123 của UBND huyện về thực hiện việc sắp xếp xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Giao Thủy giai đoạn 2021 - 2022. Hiện nay trên địa bàn huyện có 332 xóm, TDP sau sáp nhập còn 216 xóm, TDP (giảm 112 xóm, TDP so với trước đó), trong đó xóm, TDP có từ 150 - 300 hộ (đối với xóm), 175  - 350 hộ (đối với TDP) là 86; xóm, TDP có trên 300 hộ (đối với xóm), 350 hộ (đối với TDP) là 132; 06 xã không có xóm thuộc nhóm 1 là: xã Giao Phong, Bạch Long, Giao Nhân, Giao Xuân, Giao Thanh và xã Hồng Thuận sẽ không thực hiện sáp nhập xóm đợt này. Các tổ công tác của huyện đã báo cáo thực trạng của từng địa phương sau khi đi kiểm tra thực tế. Đến nay, các xóm, TDP của xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP. Các xã, thị trấn đang tiến hành rà soát thực trạng số hộ gia đình hiện có và xây dựng Dự thảo Đề án sáp nhập xóm, TDP.

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị

    Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị: Để đạt được kết quả trong việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022 yêu cầu chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể xã hội của địa phương cần vào cuộc một cách quyết liệt; nên xây dựng lộ trình, những xóm nào dễ làm trước và tổ chức rút kinh nghiệm rồi triển khai trên diện rộng; có những giải pháp giải quyết chế độ khuyến khích cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách dôi dư tại xóm, TDP…

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo của huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành và các địa phương trong việc sắp xếp xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Giao Thủy giai đoạn 2021 - 2022. Đồng thời cũng yêu cầu các địa phương cần bám sát vào các Văn bản hướng dẫn để thực hiện yêu cầu đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời giải đáp các thắc mắc của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Các xóm, TDP thuộc diện khuyến khích sáp nhập nên triển khai xây dựng kế hoạch, Đề án sáp nhập ngay trong thời gian này để sớm ổn định tổ chức và kiện toàn bộ máy cấp thôn xóm, TDP. Xây dựng Dự thảo phương án tổng thể sáp nhập xóm, TDP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022. Các xóm, TDP không sáp nhập vẫn dùng tên gọi cũ; khuyến khích việc đặt tên cho các đơn vị hành chính cấp xóm,TDP mới sau khi sáp nhập gắn với lịch sử, vị trí địa lý, đặc trưng văn hóa vùng miền./.

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy