Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 754
  • Trong tuần: 24,257
  • Tất cả: 2,693,478
Lượt xem: 768

Thông báo số 50 của HĐTD công chức xã về việc Điều chỉnh danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng lại công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

TB%2050%20H%C4%90TD.pdf