Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1,463
  • Trong tuần: 11,054
  • Tất cả: 2,780,332
Lượt xem: 74

Tập huấn triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ​

     UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định 136/2020 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC và các Thông tư của  Bộ Công an tới các đồng chí là thành viên trong BCĐ của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Công an, cán bộ Tư pháp xã, thị trấn. Dự hội nghị có phòng PC 06, PC 07 Công an tỉnh. Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

 
 

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Cao Thành Nam nhấn mạnh: Công tác PCCC và CHCN là một nhiệm vụ quan trọng, là một bộ phận của công tác an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công tác PCCC được xã hội hóa thì càng có nhiều ý nghĩa thiết thực. Tại Điều 4 Luật PCCC quy định về nguyên tắc PCCC "Trong hoạt động PCCC phải lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra", để đạt được mục tiêu của nguyên tắc này thì chúng ta phải tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, trong đó công tác phổ biến, tuyên truyền để mọi người dân ở khu dân cư hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về PCCC là điều kiện tiên quyết đến chất lượng của công tác PCCC trên địa bàn.Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị đối với lực lượng Công an làm tốt công tác tham mưu cho UBND cùng cấp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn. Đối với UBND xã tiếp tục nghiên cứu triển khai có hiệu quả công tác quản lý cơ sở, địa bàn thuộc danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý được quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ . Khi tiếp nhận thông tin có cháy, nổ xảy ra trên địa bàn quản lý các lực lượng cần khẩn trương tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy theo nguyên tắc "Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ", hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Trung tá Nguyễn Ngọc Khánh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh 

Truyền đạt một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Tại lớp tập huấn, trung tá Nguyễn Ngọc Khánh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh quán triệt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các thông tư của Bộ Công an về công tác PCCC. Các chuyên đề về một số nội dung liên quan đến công tác phòng cháy theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; Một số nội dung liên quan đến công tác chữa cháy và CNCH theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Nghị định 136/2020/NĐ-CP gồm 9 chương 54 điều. Nghị định quy định về hoạt động PCCC, tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC, kinh doanh dịch vụ PCCC, kinh phí bảo đảm cho hoạt động PCCC, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp trong hoạt động PCCC áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định quy định rõ các điều kiện an toàn về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới, khu dân cư... Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC như: Có nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh... Khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC như: Có nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an; có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện PCCC bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC; có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ...

 

 Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy