Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 381
  • Trong tuần: 15,216
  • Tất cả: 2,668,475
Lượt xem: 2919

Hội nghị học tập chuyên đề: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh tại điểm cầu huyện Giao Thủy

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, hơn 10 vạn đảng viên trong tỉnh đã được truyền tải 3 nội dung chính trong Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Bác được viết năm 1965, bằng hình thức trực tuyến.

    
Hội nghị  trực tuyến học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại điểm cầu huyện.
   
    Ngày 25/11/2016, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự hội nghị tại điểm cầu Giao Thủy có đ/c Phạm Đức Tạ - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Mai Thanh Long - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

    Cán bộ, đảng viên trong huyện học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh"
   
    Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, Giáo sư, Tiến sĩ đã truyền tải 3 nội dung chính trong Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Bác được viết năm 1965. Trong 3 nội dung quán triệt chủ yếu tập trung vào tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, đó là cách tư duy của Bác đối với những cán bộ, Đảng viên. Bác dạy người đảng viên lúc nào cũng phải gương mẫu, dẫn đầu đi trước trong mọi công việc thể hiện qua lời dạy "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Cùng với đó, mỗi cán bộ đảng viên học và làm theo phong cách của Bác là học từ phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo kiểm tra, cách nhìn nhận từng vấn đề và phong cách giản dị của Bác trong quá trình làm việc cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của Bác, những tâm tư tình cảm cũng như lời nói, hành động Bác dành cho mỗi cán bộ, nhân dân trong cả nước. 

Hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại điểm xã Giao Hải

   Từ ý nghĩa đó, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, kế hoạch số 08 của Ban thường vụ tỉnh ủy, huyện nhà đã xây dựng chương trình hành động, trong đó xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, thực chất và hiệu quả, là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là động lực quan trọng của phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong chương trình hành động, huyện nhà tập trung vào 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng cũng như mục đích yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Bởi đây vừa là chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng, do vậy công tác tuyên truyền cần được coi trọng để nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng như kịp thời rút kinh nghiệm, phê bình những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị với phương châm: "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo", phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện quy chế giám sát đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của từng người; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Một trong 6 nội dung chương trình hành động, huyện nhà coi trọng việc gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhằm góp phần quan trọng đảm bảo xây dựng xã hội, lành mạnh, đồng thuận, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

                    Cao Nhung

                    Đài phát thanh Giao Thủy