Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 370
  • Trong tuần: 15,205
  • Tất cả: 2,668,464
Lượt xem: 3553

Khối quản lý NN và các đơn vị sự nghiệp tổng kết phong trào thi đua 2015 và triển khai phương hướng 2016

Năm 2015, khối thi đua quản lý nhà nước và sự nghiệp huyện nhà giành được nhiều kết quả đáng phấn khởi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, được Đ/c Trần Văn Nhận - TVHU, PCTTT UBND huyện, phụ trách khối khẳng định.
       
     Đ/c Trần Văn Nhận - TVHU, PCTTTUBND huyện phát biểu tại hội nghị
                                                                                      (Ảnh: Đăng Khoa)

        Năm 2015 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 - 2015), phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 12 của Đảng. Trong tình hình kinh tế chính trị chung cũng đã có tác động không nhỏ đến các phong trào thi đua của các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân trong huyện trong đó có khối quản lý nhà nước và sự nghiệp.

        
      Đ/c Bùi Văn Khôi - HUV, Trưởng phòng VHTT, Khối phó trình bày báo cáo tổng kết
(Ảnh: Hữu Thảo)


      Được sự chỉ đạo chặt chẽ của HU, UBND huyện năm 2015 các cơ quan trong khối luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của huyện trong năm qua. Cụ thể là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã duy trì và phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 96 ngàn tấn bằng 100,5% kế hoạch, xây dựng thành công 23 mô hình cánh đồng mẫu lớn với hơn 960 ha , diện tích cây mầu đạt hơn 5000 ha đạt 96,2 % kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt hơn 11.000 tấn bằng hơn 100% kế hoạch đề ra. sản lượng thủy hải sản ước đạt hơn 40.300 tấn tăng 8,5% so với cùng kỳ, sản lượng muối đạt 25.000 tấn bằng 100% kế hoạch. Kết quả xây dựng nông thôn mới tính đến năm 2015, 8/8 xã tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 đã hoàn thành và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác tài nguyên môi trường cũng đạt được kết quả rất đáng ghi nhận đó là hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại các xã, thị trấn. Xây dựng và triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau DDĐT với số lượng đã hoàn thành trong năm 2015 là 23.000 giấy. Chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác thu gom rác thải tại 20/22 đơn vị trong đó có 2 đơn vị là TTNĐ và Xã Hoành Sơn đã áp dụng công nghệ lò đốt rác thải cho hiệu quả cao phù hợp với quá trình xây dựng nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp TTCN ước đạt 715 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ ước đạt 1.380 tỷ đồng. Trên lĩnh vực khoa học công nghệ, giao thông và xây dựng cơ bản toàn huyện có một dự án cấp bộ, 1 dự án cấp tỉnh, các dự án xây dựng được đảm bảo đúng tiến độ, công tác duy tu đường tỉnh, đường huyện đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác tài chính tín dụng đã đáp ứng kịp thời các khoản chi theo dự toán, chi đảm bảo an sinh xã hội, tích cực tiết kiệm chi để cân đối ngân sách. Năm 2015 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt trên 120 tỷ đồng, tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện hơn 290 tỷ đồng. Kho bạc nhà nước và các ngân hàng đảm bảo an toàn về kho quỹ, huy động vốn và cho vay đảm bảo về vốn cho các thành phần kinh tế. Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có bước phát triển tốt, ngành giáo dục 18 năm liên tục là đơn vị TTXS của tỉnh, công tác y tế được quan tâm chăm lo không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Công tác thông tin văn hóa, TDTT , PTTH có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2015 doanh thu từ du lịch ước đạt 106 tỷ đồng, chính sách người có công được đảm bảo kịp thời, công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp được thực hiện nghiêm túc đúng luật không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp. Bên cạnh những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận nhưng còn tồn tại một số hạn chế như việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ở một số cơ quan đơn vị chưa kịp thời, chưa đồng đều nên kết quả thi đua chưa cao. Đây là cơ sở để khối tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo. Đó cũng chính là ý kiến chỉ đạo của Đ/c Trần Văn Nhận – TVHU - PCT TT UBND huyện tại hội nghị nhằm kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          
Các cơ quan đơn vị khối QLNN và sự nghiệp ký kết giao ước thi đua năm 2016
(Ảnh: Hữu Thảo)

        Tại hội nghị đã bầu khối phó khối thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa 37 đơn vị có sự chứng kiến của Đ/c PCT TT UBND huyện./. 

                                                                                                                                   Hải Yến
                                                                                                                    Đài Phát thanh Giao Thủy