Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 249
  • Trong tuần: 15,084
  • Tất cả: 2,668,343
Lượt xem: 2860

Huyện Giao Thủy triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 43 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 17/7/2012 của Tỉnh ủy.

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận số 43 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 17 nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện theo quy hoạch và Luật đất đai, đảm bảo khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng phục vụ phát triển KTXH, đảm bảo lợi ích trước mắt và lâu  dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

       Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong huyện đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa IV về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Luật đất đai đã đạt được kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước về đất đai có nhiều chuyển biến từ việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ gia đình. Những kết quả đó đã góp phần khai thác và phát huy tốt hơn nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

 

     Huyện Giao Thủy làm tốt công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 
kế hoạch sử dụng đất hàng năm

    Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế. Một số địa phương việc sử dụng đất chưa hiệu quả, buông lỏng một số nội dung quản lý đất đai. Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai như sử dụng đất sai mục đích, bán đất giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm hành lang ATGT, thủy lợi vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở vi phạm. Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư còn nhiều khó khăn. Đây là nguyên nhân  dẫn đến khiếu nại tố cáo, bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 43 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 17 nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện theo quy hoạch và Luật đất đai, đảm bảo khai thác sử dụng có hiệu quả nhất tiềm năng phục vụ phát triển KTXH, đảm bảo lợi ích trước mắt và lâu  dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, minh bạch trong quản lý. 


     Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ được chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn

       Nội dung thực hiện được đề ra với 7 nhiệm vụ trọng tâm đó là hoàn thành công tác lập quy hoạch  sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện. Nội dung thứ 2 là công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó công tác dồn điền đổi thửa và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa được quan tâm. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện có 304/332 xóm đội, tổ dân phố phải tiến hành công tác dồn điền đổi thửa và 100% các xóm đội đã thực hiện xong công tác dồn điền đổi thửa. Tuy nhiên đến nay tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp còn chậm. Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình cá nhân được triển khai thực hiện đúng quy trình. Hiện trên địa bàn huyện có trên 56.460 thửa đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trong đó đã lập hồ sơ cấp được 55.280 thửa đất, còn lại gần 1180 thửa do các chủ sử dụng đất đi vắng, vi phạm quy hoạch hoặc có tranh chấp nên chưa được cấp giấy chứng nhận. UBND huyện yêu cầu các địa phương rà soát, phân loại cụ thể có giải pháp thực hiện. Cùng với đó công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, rà soát phân loại, lập phương án xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp, công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến đất đai được chỉ đạo thường xuyên không để xảy ra các vụ phát sinh mới. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới đó là phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các cấp các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền phổ biến luật đất đai năm 2013. Phòng tài nguyên môi trường và các cơ quan có liên quan tiếp tục tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 17 của Tỉnh ủy và Kết luận số 43 của BCH Đảng bộ tỉnh. UBND huyện thành lập tổ công tác xử lý và giải tỏa các công trình vi phạm pháp luật đất đai do đ/c Phó chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng. UBND các xã, thị trấn thành lập tổ công tác phát hiện, xử lý và giải tỏa các công trình vi phạm.  Giao cho UBND các xã, thị trấn yêu cầu các xóm trưởng, người đứng đầu cơ sở tôn giáo, tổ chức ký cam kết không để xảy ra vi phạm. Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm chủ động tiếp cận vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hải Yến
Đài phát thanh Giao Thủy