Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 867
  • Trong tuần: 24,370
  • Tất cả: 2,693,591
Lượt xem: 622

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo thuận về cơ cấu, số lượng thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Giao Thủy được bầu 35 đại biểu chính thức. Dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử là 72 người với cơ cấu kết hợp đại biểu nữ trên 35%, tuổi trẻ dưới 40 tuổi 15%, đại biểu là người ngoài Đảng trên 10%.

 

Đồng chí Tô Xuân Hiển - Phó Chủ tịch HĐND huyện trình dự kiến

cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực UBMTTQ huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo thuận về cơ cấu, số lượng thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Tô Xuân Hiển - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Xuân Hiển - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày dự kiến về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử. Theo đó, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện được bầu 35 đại biểu chính thức. Trong đó, hướng cơ cấu Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 5 đại biểu, chuyên trách HĐND 3 đại biểu, các Ban xây dựng Đảng 4 đại biểu, các cơ quan, phòng ban chuyên môn 7 đại biểu, khối Nội chính 4 đại biểu, tôn giáo 1 đại biểu, MTTQ và các tổ chức thành viên 5 đại biểu, khối xã 6 đại biểu. Dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử: 72 người với cơ cấu kết hợp tỷ lệ nữ trên 35%, đại biểu tuổi trẻ dưới 40 tuổi 15%, người ngoài Đảng trên 10%./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy