Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 322
  • Trong tuần: 15,157
  • Tất cả: 2,668,416
Lượt xem: 499

Triển khai kế hoạch Mặt trận tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đề nghị MTTQ từ huyện đến cơ sở bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo bầu cử, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Luật Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp năm 2015 để tổ chức thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đủ về cơ cấu và số lượng đại biểu theo hướng dẫn.

       Ủy ban MTTQ huyện vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Mặt trận tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy về dự và chỉ đạo tại HN.

Đồng chí Vũ Ngọc Côn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

triển khai Hướng dẫn và Kế hoạch Mặt trận tham gia công tác bầu cử

     Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Côn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã trình bày Kế hoạch và Hướng dẫn của MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Yêu cầu phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đúng quy định của Luật bầu cử. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thực hiện khách quan, đúng luật. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện theo trách nhiệm phân công. Theo đó, MTTQ tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri cũng như các buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Để công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử  đại biểu HĐND theo đúng quy định.

      Về Kế hoạch kiểm tra, giám sát  công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ Luật MTTQ Việt Nam, Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND năm 2015, Ủy ban MTTQ các cấp có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thành lập và hoạt động của Ủy ban bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp huyện. Kiểm tra giám sát việc giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử, thời gian thực hiện từ ngày 22/2 đến ngày 14/3/2021. Việc kiểm tra, giám sát công tác lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, thời gian thực hiện từ ngày 20/3-13/4/2021. Việc giám sát lập, niêm yết danh sách cử tri được triển khai từ ngày 13/4-23/5/2021. Công tác giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử được thực hiện từ 23/4-13/5/2021. Cùng với đó công tác kiểm tra giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử từ ngày 29/4-7 giờ ngày 22/5/2021. Công tác giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu thời gian thực hiện từ 5h đến 21h ngày 23/5/2021.

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại HN

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đề nghị MTTQ từ huyện đến cơ sở bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo bầu cử, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Luật Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp năm 2015 để tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đủ về cơ cấu và số lượng đại biểu theo hướng dẫn./. 

Hải Yến
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy