Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 144
  • Trong tuần: 12,326
  • Tất cả: 3,142,939
Lượt xem: 310
Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng 2016-2020, trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
5 năm qua, cấp ủy Đảng các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nói đi đôi với làm, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đồng tình nhất trí cao với những mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển quê hương đất nước.

      Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm, giai đoạn 2016-2020, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Mai Văn Quyết - TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tới dự.

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại HN

     Dưới sự chỉ lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 5 năm qua BCH, Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy, cấp ủy các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nói đi đôi với làm,  đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đồng tình nhất trí cao với những mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển quê hương đất nước. Kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng được thể hiện trong công tác giáo dục chính trị, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức lối sống, chống các quan điểm sai trái trong nội bộ. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa” được coi trọng và thực hiện thường xuyên với tinh thần kiên quyết, kiên trì, kịp thời và lâu dài. Đổi mới nội dung, hình thức học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, nhất là đối với lãnh đạo quản lý. Trong công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 khóa XII. Năm năm qua, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ được nâng cao, đảm bảo nội dung quy trình, quy định. Việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết sát, đúng với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ, nâng cao đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được BTV huyện ủy chủ động thực hiện. Công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được hơn 720 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đến nay là 8.930 đồng chí, sinh hoạt tại 79 tổ chức cơ sở Đảng.

     Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hay các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ; các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu, phù hợp với nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

  

Đồng chí Lương Xuân Vĩnh - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức huyện uỷ báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 2016 - 2020

     Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy huyện đã hoàn thành 10/10 chuyên đề kiểm tra đối với 28 lượt tổ chức Đảng, giám sát 7/7 chuyên đề đối với 24 tổ chức Đảng và 4 cá nhân . Ủy ban Kiểm tra huyện ủy kiểm tra 4 chuyên đề với 21 tổ chức Đảng, giám sát 3 chuyên đề với 11 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Cấp ủy cơ sở kiểm tra chuyên đề 144 tổ chức Đảng, giám sát chuyên đề đối với 40 tổ chức Đảng. Các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm điều lệ Đảng được xử lý nghiêm theo quy định.

  

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại HN

      Cũng tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, BTV huyện uỷ đã sơ kết công tác 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện 2 ca bệnh tại xã Giao Hải, Giao An, song với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết liệt trong công tác chỉ đạo của các cấp các ngành, các địa phương trong thực hiện có hiệu quả vừa tập trung phát triển KTXH vừa triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này dịch bệnh được kiểm soát, song không vì thế mà công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ quan, lơ là trong điều kiện bình thường mới. Công tác xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, thu hút đầu tư, thu ngân sách trên địa bàn được chỉ đạo sát sao. Tiếp tục triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định.

  
 
Đồng chí Mai Văn Quyết - TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư
trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
 
  

Đồng chí  Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

trao thưởng 13 chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

      Với những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016-2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Giao Thủy đã khen thưởng cho 13 chi bộ, 33 đảng viên tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. UBND tỉnh công nhận các Giao Phong, Giao Hải, Giao Tiến, Giao An và xã Bạch Long xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy