Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 159
  • Trong tuần: 12,341
  • Tất cả: 3,142,954
Lượt xem: 1634
Hội nghị công bố quyết định của BTV huyện ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của Trung tâm Chính trị.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ huyện ủy đã công bố quyết định đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành Trung tâm Chính trị; Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - UVBTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Bổ nhiệm đồng chí Phan Thị Lan giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị  từ ngày 01/9/2021. Với Quyết định này, Trung tâm Chính trị huyện được đảm bảo kinh phí hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện dự toán, quyết toán và được mở tài khoản tiền gửi thanh toán theo quy định hiện hành.

 

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

BTVHU tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Xuân Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đã công bố quyết định của huyện ủy đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thành Trung tâm Chính trị huyện; chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện từ Ban Tuyên giáo huyện ủy về Trung tâm Chính trị; chuyển nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản từ Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện về Trung tâm Chính trị huyện quản lý. BTVHU đã công bố Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - UVBTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Bổ nhiệm đồng chí Phan Thị Lan giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị  từ ngày 01/9/2021. Với Quyết định này, Trung tâm Chính trị huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 208 của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương được đảm bảo kinh phí hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện dự toán, quyết toán và được mở tài khoản tiền gửi thanh toán theo quy định hiện hành.

Các đồng chí Thường trực huyện ủy chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong quá trình triển khai cần bám sát nội dung trong Quy định số 208 của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương, tập trung xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể, từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy

kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ban Giám đốc Trung tâm tiếp tục nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở tạo tiền đề, điều kiện để đổi mới chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Chính trị cấp huyện./.

 

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy