Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 228
  • Trong tuần: 11,911
  • Tất cả: 2,665,170
Lượt xem: 831

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020

     Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, trưởng Ban Tuyên giáo yêu cầu các học viên phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
 

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy phát biểu tại lớp học.

 Trong thời gian học tập, 49 học viên đã được tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam… Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức lớp học, các giảng viên đã cung cấp thêm nhiều thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng dẫn các học viên biết liên hệ, vận dụng, gắn lý luận vào thực tiễn công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong quá trình học tập các học viên nêu cao tinh thần tự giác thể hiện trách nhiệm bản thân.  Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và đã có 100% bài đạt yêu cầu. Một số bài ngoài những kiến thức cơ bản còn liên hệ được thực tế khách quan sinh động, những dẫn chứng cụ thể ngoài thực tiễn, xác định được vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở./. 

 

 

Đồng chí Lương Xuân Vĩnh - TVHU, trưởng Ban Tổ chức huyện ủy trao chứng chỉ cho các học viên có thành tích xuất sắc

 

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy