Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,468
  • Trong tuần: 11,059
  • Tất cả: 2,780,337
Lượt xem: 119

UBND huyện đánh giá xóm nông thôn mới kiễu mẫu năm 2020.

 Năm 2020, huyện Giao Thủy có tại 27 xóm, tổ dân phố của 18 xã, thị trấn đăng ký xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Với sự đồng thuân của các tầng lớp nhân dân, nhất là chủ động tích cực trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua kiểm tra đánh giá đến nay các khu dân cư đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. 

       UBND huyện họp với thành viên Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện về thẩm định xóm, tổ dân phố xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, thông báo kết quả rà soát về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại HN

     Năm 2020, tại địa bàn huyện nhà có tại 27 xóm, tổ dân phố của 18 xã, thị trấn đăng ký xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Với sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, sự chủ động tích cực trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cơ sở, qua kiểm tra đánh giá tại các khu dân cư đều đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể kiểm tra hồ sơ minh chứng và thực địa, 19 tiêu chí đặt ra được thực hiện có hiệu quả. Nhìn chung tại các khu dân cư tiêu chí cảnh quan môi trường được đánh giá  cao. Đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, kết nối đến tận hộ gia đình, cánh đồng. Hệ thống kênh mương thoát nước trong khu dân cư được kiên cố hóa, nhà văn hóa và khu thể thao đều đạt chuẩn. Tại các gia đình đều có khuôn viên nhà ở sạch đẹp, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa được trồng hoa, cây bóng mát xanh, sạch, đẹp. 100% khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống, trên 90% gia đình được công nhận văn hóa. Về sản xuất được thực hiện theo đúng quy hoạch, không gây ô nhiễm môi trường, tỷ lệ lao động trong độ tuổi  có việc làm thường xuyên đạt trên 95%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54,6 triệu đồng/người/năm. Về giáo dục, văn hóa, y tế đều đạt yêu cầu, các xóm, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 2 năm liền. Trong thực hiện tiêu chí môi trường các xóm đều hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn, tỷ lệ thu gom đạt trên 80%, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt trên 95%. Về tiêu chí số 5 các chi bộ Đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, ANTT đều được đảm bảo, đạt yêu cầu đề ra.

Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng NN&PTNT, phó Văn phòng điều phối NTM huyện

 đánh giá kết quả các xóm kiểu mẫu năm 2020

     Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn đã đánh giá từng tiêu chí đối với các xóm, tổ dân phố. Trong đó tiêu chí cảnh quan môi trường vẫn cần tiếp tục chỉnh trang và giữ vững. Trong đó việc phân loại rác thải tại nguồn phải được duy trì, thuận lợi cho quá trình xử lý. Sau khi thống nhất các nội dung, hội nghị đã tiến hành lấy phiếu đánh giá đối với 27 xóm, tổ dân phố. Theo kế hoạch trong năm 2021, huyện nhà tiếp tục chỉ đạo xây dựng 114 xóm kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2023 toàn huyện có 100% số xóm, TDP hoàn thành xóm kiểu mẫu./. 

Hải Yến
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy