Thống kê truy cập
  • Đang online: 106
  • Hôm nay: 1,754
  • Trong tuần: 11,345
  • Tất cả: 2,780,623
Lượt xem: 146

Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015 và Luật hộ tịch năm 2014.

     Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng các quy định của pháp luật, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm trợ giúp Pháp lý tỉnh Nam Định  tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và Luật hộ tịch năm 2014 tại xã Giao Hà.

Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 và Luật hộ tịch năm 2014 tại xã Giao Hà

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định truyền đạt về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp; những nội dung chính của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015. Luật gồm 10 chương, 98 điều quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử. Đồng thời, giới thiệu một số nội dung về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

truyền đạt về luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015

Cũng tại hội nghị, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện đã truyền đạt về Luật hộ tịch năm 2014. Luật hộ tịch, gồm 7 chương với 77 điều quy định về quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch 

Thông qua hội nghị, nhằm giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; các quy định về tiêu chuẩn và các bước trong quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; xác định rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong thực hiện việc bầu cử. Trên cơ sở đó tích cực tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân nắm chắc quy định pháp luật về công tác bầu cử. Từ đó, nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân./.

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy