Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 361
  • Trong tuần: 14,218
  • Tất cả: 2,683,439
Lượt xem: 137

Hội nghị trực tuyến công tác Dân vận năm 2021

     Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Dân vận năm 2021. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu huyện Giao Thủy có đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn.

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Dân vận năm 2021 tại điểm cầu huyện Giao Thủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Thơ - Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của chính quyền các cấp. Đây là những nội dung quan trọng, cung cấp quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu trên cơ sở nội dung các chuyên đề, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị cần tham mưu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, vận dụng phù hợp vào quá trình công tác để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác dân vận. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm ở mỗi cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tham mưu cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc thực hiện công tác dân vận. Thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm về ANCT, TTATXH trên địa bàn. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác dân vận. Đề cao trách nhiệm, tinh thần nêu gương của tập thể cấp ủy và người đứng đầu. Phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc “Tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong tình hình mới”. Tăng cường công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy