Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,645
  • Trong tuần: 11,236
  • Tất cả: 2,780,514
Lượt xem: 132

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Giao Thủy sơ kết nhiệm vụ quý I năm 2021

Trong quý I năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Giao Thủy tiếp tục thực hiện 9 chương trình với tổng nguồn vốn hơn 380 tỷ đồng, huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 50 tỷ đồng. Đã cho hơn 1000 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay 31,4 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 23,4 tỷ đồng, tập trung ở các chương trình vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Đến 31/3/2021, tổng nợ quá hạn trên địa bàn huyện hơn 520 triệu đồng, chiếm 0,14% dư nợ, có 7/22 xã không có nợ quá hạn. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc xử lý tồn tại hoạt động tín dụng trên địa bàn chưa kịp thời. Nhiều xã có nợ quá hạn cao, hộ vay chây ỳ không trả nợ, thậm chí có 19 hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú với dư nợ trên 490 triệu đồng.

 

Phiên họp quý I, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Giao Thủy.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Giao Thủy  đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021; tập huấn nghiệp vụ đối với Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Đoàn Văn Định - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh, đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lưu Văn Hưng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Giao Thủy

đánh giá kết quả hoạt động Quý I/2021.

Năm 2021, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nhân dân, nhưng Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chủ động bám sát Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh và huyện; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm huy động nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách. Đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và các mặt hoạt động, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong quý I năm 2021, tiếp tục thực hiện 9 chương trình với tổng nguồn vốn hơn 380 tỷ đồng, huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 50 tỷ đồng. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Giao Thủy đã cho hơn 1000 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay 31,4 tỷ đồng, chủ yếu cho vay hộ cận nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; doanh số thu nợ đạt 23,4 tỷ đồng, tập trung ở các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.

Hiện nay, mạng lưới Điểm giao dịch được phủ khắp ở 22 xã, thị trấn, ngày giao dịch cố định tại các điểm được niêm yết công khai trên Website của Ngân hàng CSXH và tại các điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã. Cùng với đó là trang thiết bị, công nghệ được ứng dụng, 4 tổ chức chính trị xã hội tham gia ủy thác với 380 tổ tiết kiệm vay vốn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm nên hoạt động giao dịch nhanh, chính xác, an toàn và hiệu quả, đã giải quyết trên 90% tổng giá trị giao dịch của Ngân hàng CSXH với khách hàng. Nhờ đó, đến 31/3/2021, tổng nợ quá hạn trên địa bàn huyện hơn 520 triệu đồng, chiếm 0,14% dư nợ, có 7/22 xã không có nợ quá hạn. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc xử lý tồn tại hoạt động tín dụng trên địa bàn chưa kịp thời; Tổ trưởng một số tổ tiết kiệm và vay vốn chưa duy trì sinh hoạt tổ theo quy định, chưa tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn hàng tháng, dẫn đến phải xử lý chuyển nợ quá hạn. Nhiều xã có nợ quá hạn cao, hộ vay chây ỳ không trả nợ, thậm chí có 19 hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú với dư nợ trên 490 triệu đồng.

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch TT UBND huyện kết luận Phiên họp Quý I/2021.

Kết luận phiên họp Quý I/2021, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch TT UBND huyện đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cần phối hợp với các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể chính trị thực hiện tốt công tác giải ngân, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,1%. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh sai sót. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành lập tổ thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn phát sinh; hàng tháng dự giao ban tại Điểm giao dịch xã. Các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt khâu ủy thác, phối hợp với Ngân hàng CSXH và chính quyền cơ sở rà soát, chấn chỉnh hoạt động, sắp xếp hồ sơ của Tổ tiết kiệm và vay vốn trước ngày 30/4/2021; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, nhất là với những tổ xếp loại yếu; chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành kế hoạch kiểm tra, nhất là những đơn vị có nợ quá hạn cao./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy