Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 883
  • Trong tuần: 24,386
  • Tất cả: 2,693,607
Lượt xem: 638

Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hoành Sơn tổ chức Đại hội thành viên năm 2020.

     Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hoành Sơn có gần 750 thành viên, vốn điều lệ gần 2,7 tỷ đồng chiếm 2,36% trong tổng số hơn 110 tỷ đồng nguồn vốn. Trong đó, tiền gửi xấp xỉ 104 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 91,6% nguồn vốn. Dư nợ cho vay đến 31/12/2020 đạt 91 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 80,5% nguồn vốn. Trong đó cho vay ngắn hạn là 52,4 tỷ đồng, trung hạn 38,6 tỷ đồng. 

      Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hoành Sơn tổ chức Đại hội thành viên thường niên năm 2020, nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai phương hướng hoạt động năm 2021.

 
Ông Phạm Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Hoành Sơn khai mạc Đại hội

      Năm 2020 mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh cũng như biến đổi khí hậu tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân. Song dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hoành Sơn đã có giải pháp phù hợp cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo phát triển ổn định hiệu quả. Đến nay đơn vị có gần 750 thành viên, vốn điều lệ gần 2,7 tỷ đồng chiếm 2,36% trong tổng số hơn 110 tỷ đồng nguồn vốn. Trong đó, tiền gửi xấp xỉ 104 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 91,6% nguồn vốn. Dư nợ cho vay đến 31/12/2020, là 91 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 80,5% nguồn vốn. Trong đó cho vay ngắn hạn là 52,4 tỷ đồng, trung hạn 38,6 tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn sản xuất, trong năm 2020 Quỹ Tín dụng nhân dân Hoành Sơn đã 4 lần áp dụng giảm lãi suất cho vay, đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

 
Ông Vũ Ngọc Vượng - Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Hoành Sơn báo cáo kết quả tài chính năm 2020

      Năm 2021 Quỹ tín dụng nhân dân Hoành Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành viên tham gia, phấn đấu Quỹ có trên 800 thành viên đưa số vốn điều lệ lên hơn 3,7 tỷ đồng. Đồng thời huy động nguồn tiền gửi trong nhân dân, mục tiêu hết năm 2021 với 120 tỷ đồng nguồn vốn, dư nợ cho vay 97 tỷ đồng trở lên. Lợi nhuận sau thuế đạt từ 930 triệu đồng trở lên. Cùng với đó, không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ, nhân viên không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đó cử cán bộ đi học các lớp tập huấn, nghiệp vụ quỹ tín dụng. Mở rộng thị trường và điều kiện hoạt động kinh doanh, mua sắm phương tiện vận chuyển tiền, bổ sung thêm trang thiết bị, máy móc, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ nhu cầu vay vốn, cũng như đẩy mạnh hoạt động  dịch vụ chuyển tiền điện tử đáp ứng nhu cầu nhân dân địa phương./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy