Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,496
  • Trong tuần: 23,556
  • Tất cả: 3,130,112
LỊCH CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG

LỊCH CÔNG TÁC VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HUYỆN
 
 

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

TRỰC

VP

Thứ Hai

18/10

Sáng

   - Khai mạc lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở (Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 07h30 tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện). VP: Đ/c Thanh, Lĩnh Đ/c Thanh

Chiều

 

- Dự Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó với siêu bão và TKCN tỉnh Quảng Ninh (Đ/c Nam - PCTTT, 13h30', tại tỉnh Quảng Ninh)

 

Hội nghị sơ kết công tác ngành Văn hóa, Lao động-TB&XH, Y tế 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 (Đ/c Tùng - PCT, 14h00', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện) GM sơ kết Lao động-Y tế-VH.pdf. VP: Đ/c Thanh, Ba, Hội

Thứ Ba

19/10

Sáng

 

- Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (Các đ/c Thường trực Huyện ủy, 08h00', tại NVH 3-2 TP Nam Định). VP: Đ/c Thanh

 

- Dự Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó với siêu bão và TKCN tỉnh Quảng Ninh (Đ/c Nam - PCTTT, tại tỉnh Quảng Ninh)

Đ/c Lĩnh

Chiều

   

- Hội nghị sơ kết công tác Tài nguyên - Môi trường 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 (Đ/c Tùng - PCT, 14h00', tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện) GM_177_sơ kết TN-MT 9 tháng.pdf. VP: Đ/c Thanh, Ba, Chinh

 

- Dự Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó với siêu bão và TKCN tỉnh Quảng Ninh (Đ/c Nam - PCTTT, tại tỉnh Quảng Ninh)

Thứ Tư

20/10

Sáng

- Dự Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó với siêu bão và TKCN tỉnh Quảng Ninh (Đ/c Nam - PCTTT, tại tỉnh Quảng Ninh)
Đ/c Huy

Chiều


Thứ Năm

21/10

Sáng

 

- Sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 (Đ/c Nam - PCTTT, 07h30 tại Phòng họp tầng 2 – UBND huyện). VP: Đ/c Huy, Chinh

 

Hội nghị Sơ kết công tác QLNN về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 9 tháng đầu năm (Đ/c Tùng - PCT, 07h30', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện). VP: Đ/c Thanh, Ba, Hội

Đ/c Ba

Chiều

 - Dự kiến: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 10/2021 (Các đ/c Ủy viên BTV, 14h00' tại PH tầng 2 Huyện ủy). VP: Đ/c Thanh, Lĩnh

Thứ Sáu

22/10

Sáng

 - Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, 07h30', tại Phòng họp tầng 2, Huyện ủy). VP: Đ/c Thanh, Lĩnh
Đ/c Thanh

Chiều

 - Hội nghị Sơ kết BCĐ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT huyện 9 tháng đầu năm 2021 (Đ/c Tùng - PCT, 14h00', tại Phòng họp Tầng 2, UBND huyện). VP: Đ/c Thanh, Huy, Chinh

Thứ Bảy

23/10

Sáng


Đ/c Lĩnh

Chiều


Chủ Nhật

24/10

Sáng


Đ/c Huy

Chiều