Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1,635
  • Trong tuần: 23,695
  • Tất cả: 3,130,251
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

1. MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

Họ và Tên: Vũ Ngọc Côn
Ngày, tháng, năm sinh: 28/6/1973
Chức vụ: Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung
Số điện thoại: 0918354122
Họ và Tên: Phạm Trung Phong
Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1978
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:
Số điện thoại: 0912455474
 Họ và Tên: Bùi Thị Thu
Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1979
Chức vụ: Ủy viên thường trực
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:
Số điện thoại:0943309243
 Họ và Tên: Phạm Trọng Dương
Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1975
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:
Số điện thoại: 0395048883

2. HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Thoa
Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1958
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
Trình độ chuyên môn:
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung
Số điện thoại: 0982812117

  Họ và Tên: Vũ Văn Lợi
Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1956
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội
Trình độ chuyên môn:
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:
Số điện thoại: 0912040628

3. HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

Họ và Tên: Mai Thị Chuẩn
Ngày, tháng, năm sinh: 03/6/1974
Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung
Số điện thoại: 0946269329
 
 
 Họ và Tên: Doãn Thị Hương Giang
Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1978
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:
Số điện thoại: 0912202386

4. ĐOÀN THANH NIÊN

Họ và Tên: Phùng Thị Quỳnh
Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1984
Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung
Số điện thoại: 0942262186
Họ và Tên: Bùi Thanh Thùy
Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1990
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách công tác Hội, Đội
Số điện thoại: 0987366007
 
 Họ và Tên: Vũ Hoàng Hải
Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/194
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách công tác Đoàn
Số điện thoại: 0966699205

5. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Họ và Tên: Phạm Thị Đăng
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1972
Chức vụ: Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Chủ trì xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác của cơ quan, tổ chức các kỳ họp BCH, BTV hội
Số điện thoại: 0916048822
Họ và Tên: Hoàng Thị Lan
Ngày, tháng, năm sinh: 04/8/1982
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Theo dõi, tham mưu cho Chủ tịch hội chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra hội cơ sở; Tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tham mưu kế hoạch và tổ chức hoạt động của báo cáo viên
Số điện thoại:0987105388
 Họ và Tên: Lâm Thị Tâm
Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1979
Chức vụ: Ủy viên BTV hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan và hội cơ sở; Phụ trách hoạt động thi đua khen thưởng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; hỗ trợ, tuyên truyền vận động phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường
Số điện thoại:036273655
Họ và Tên: Phạm Thị Thêu
Ngày, tháng, năm sinh: 16/9/1981
Chức vụ: Ủy viên BTV hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan và hội cơ sở; Phụ trách hoạt động tuyên truyền và kế toán cơ quan
Số điện thoại:0904481534
 Họ và Tên: Nguyễn Thị Hiên
Ngày, tháng, năm sinh: 14/5/1985
Chức vụ: Ủy viên BCH hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Văn thư tổng hợp
Số điện thoại:0983146534

6. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN

Họ và Tên: Đoàn Thị Thảo
Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1978
Chức vụ: Chủ tịch hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung
Số điện thoại: 0989403360
Họ và Tên: Chu Thị Tú Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1984
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ chuyên môn: Đại học ngôn ngữ Hán
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Công tác xã hội
Số điện thoại: 0968216128
 Họ và Tên: Trần Thị Mến
Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1982
Chức vụ: Kế toán trưởng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Hành chính, công tác xã hội
Số điện thoại: 0977398204