ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN GIAO THỦY TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, BỀN VỮNG

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 11,774
  • Tất cả: 2,665,033
PHÒNG NỘI VỤ

Nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.
Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Tổ chức cán bộ:


Họ và tên: Phạm Văn Thoa
Ngày, tháng. năm sinh: 26/7/1980
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:Trưởng phòng phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực Tổ chức cán bộ; Quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; Thi đua - khen thưởng; Cải cách hành chính; Cải cách chế độ công vụ, công chức
Số điện thoại: 0982895976
 


Họ và tên: Phan Thị Hà
Ngày, tháng. năm sinh: 25/11/1984
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ sinh học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu các lĩnh vực chính quyền cơ sở, tôn giáo, cải cách hành chính...
Số điện thoại: 0982240205
Họ và Tên: Trần Thị Hồng Yến 
Ngày, tháng, năm sinh: 11/12/1984
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:
Số điện thoại: 0942186006

  Họ và tên: Phạm Ngọc Chí
Ngày, tháng. năm sinh: 24/3/1974
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sí Quản lý giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách các lĩnh vực Tổ chức bộ máy biên chế, quản lý công chức, viên chức, đào tạo; Cải cách hành chính; Công tác hội và tổ chức phi chính phủ.
Số điện thoại: 0383347366

Họ và tên: Trần Trung Tính
Ngày, tháng. năm sinh: 12/12/1961
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách các lĩnh vực Thi đua khen thưởng; Công tác thanh niên; Hành chính cơ quan
Số điện thoại: 0912334073
Họ và tên: Hà Lê Mai
Ngày, tháng. năm sinh: 22/12/1977
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách các lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ; Trực Bộ phận tiếp nhận và trả kế quả một cửa của huyện
Số điện thoại: 0932231496

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ huyện Giao Thủy: QĐ 3355 UBND.pdf

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức thuộc Phòng Nội vụ:  QĐ 27 PNV.pdf