ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN GIAO THỦY TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, BỀN VỮNG

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 188
  • Trong tuần: 11,871
  • Tất cả: 2,665,130
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển
Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Tổ chức cán bộ

Họ và tên: Trần Thị Ngát
Ngày, tháng. năm sinh: 20/02/1987
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung, lãnh đạo cơ quan 
Số điện thoại: 0976804520
 
Họ và tên:Doãn Phi Trường
Ngày, tháng. năm sinh: 27/5/1987
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách đất đai, môi trường các xã: Giao Hải, Giao Long, TT Quất Lâm, Giao Thịnh, Giao Tiến, Giao Phong, Giao Tân, Giao Nhân, Giao Châu, Giao Yến, Bạch Long
Số điện thoại: 0987574275

Họ và tên: Nguyễn Hải Toàn
Ngày, tháng. năm sinh: 23/7/1986
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Đất đai, môi trường 
Số điện thoại: 0886571888
Họ và tên: Lê Thị Hạnh
Ngày, tháng. năm sinh: 16/2/1994
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Đất đai, môi trường 
Số điện thoại: 0352031280