LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 42, từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 tới ngày 17 tháng 10 năm 2021
Từ ngày 04/10/2021 tới ngày 10/10/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
11/10/2021
6/9/2021 (AL)

- Dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Bí thư Huyện ủy, 07h30' tại NVH 3-2 TP Nam Định)

 

- Làm việc với Đoàn công tác của Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT (Đ/c Nam - PCTTT, 08h00', tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện) GM 170 Làm việc với VQH.pdf

 

- Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Giao Thiện về công tác xây dựng NTM (Đ/c Hùng - CT, 10h00', Phòng họp Tầng 2, UBND huyện)

- Họp triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 (Thời gian: 14h00', Chủ trì đ/c Doãn Quang Hùng  - Chủ tịch UBND huyện, thành phần: Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Phòng Y tế, TT Y tế, Chủ tịch UBND các xã, TT Ngô Đồng, Hoành Sơn, Giao Tiến, Giao Thịnh, Đồn Biên phòng Quất Lâm, Đồn Biên phòng Ba Lạt, tại phòng họp tầng 2 UBND huyện)
Thứ ba
12/10/2021
7/9/2021 (AL)

- (Hoãn) Tiếp công dân tháng 10 của cấp ủy

 

- Làm việc với MTTQ, các đoàn thể, Phòng LĐTBXH, Trung tâm Y tế huyện, đại diện 3 xã: Giao Thịnh, Giao Phong, Giao Thiện (Đ/c Mạnh - PBT TT Huyện ủy; 7h30 tại Phòng họp tầng 2 - Huyện ủy).

 

- Làm việc với Ban Quản lý dự án huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan (Đ/c Hùng - CT, Đ/c Nam - PCTTT, 07h00', tại Phòng họp Tầng 2, UBND huyện)

 

- Tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định khảo sát tại xã Bạch Long (Đ/c Hiển - PCT HĐND huyện, 08h00', tại xã Bạch Long).

- Dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c Chủ tịch UBND huyện, 14h00', tại Số 153 Nguyễn Du, Thành phố Nam Định) GM_311_ngay_Doanh_nhan.pdf

 

- Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Giao An về công tác cán bộ (Đ/c Mạnh - PBTTT, Đ/c Hiển - PCT HĐND, Đ/c Tùng - PCT UBND huyện, 14h00', tại PH tầng 2, Huyện ủy)

 

Thứ tư
13/10/2021
8/9/2021 (AL)

- Dự thảo luận về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện (Đ/c Hùng - CT, 09h30', tại Sở Tài chính) GM_137_Sở Tài chính.pdf

 

- Dự kỳ họp thứ ba - HĐND xã Hoành Sơn (07h30', tại Hội trường xã Hoành Sơn)

 

 

Họp Ban Chỉ đạo 35 của huyện (Đ/c Mạnh - PBTTT Huyện ủy, 14h00' tại Phòng họp tầng 3 - Huyện ủy)

Thứ năm
14/10/2021
9/9/2021 (AL)

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c Chủ tịch UBND huyện, 07h30', tại Trụ sở Tỉnh ủy) CV Thay đổi lịch họp.pdf

 

- Làm việc với UBND TT Quất Lâm về triển khai kế hoạch trồng cây - Công trình Đoàn Thanh niên (Đ/c Mạnh - PBTTT, 08h00', tại Thị trấn Quất Lâm) 

 

- Dự kỳ họp chuyên đề - HĐND xã Giao Yến, Giao Long, Giao Hải (07h30', tại Hội trường các xã)

 

- (Hoãn) Làm việc với BTV, Lãnh đạo HĐND, UBND xã Hồng Thuận

(Hoãn) Dự hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. CV Hoãn Hội nghị TH.pdf

Hội nghị triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh trên địa bàn huyện (Đ/c Tùng - PCT, 14h00', tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện) GM triển khai KH CSB.pdf
Thứ sáu
15/10/2021
10/9/2021 (AL)

- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy (Các đ/c Thường trực Huyện ủy, 07h30' tại Phòng họp tầng 2 Huyện ủy)

 

- Dự kỳ họp chuyên đề - HĐND xã Giao Châu (07h30', tại Nhà Văn hóa xã Giao Châu)

 

- Dự kỳ họp chuyên đề - HĐND xã Giao Lạc (07h30', tại Nhà Văn hóa xã Giao Lạc)

 

- Dự kỳ họp chuyên đề - HĐND xã Giao Thịnh (08h00', tại Nhà Văn hóa xã Giao Thịnh)

 

- Dự kỳ họp thứ Ba - HĐND xã Giao Tiến (Đ/c Hiển - PCT HĐND, 13h30', tại Hội trường xã Giao Tiến) 

 

- Dự kỳ họp thứ Ba - HĐND xã Giao Hà (14h00', tại Hội trường xã Giao Hà)

 
Thứ bảy
16/10/2021
11/9/2021 (AL)

Hội nghị tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Các đ/c Lãnh đạo UBND huyện, 08h00', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện) GM_174_BCĐ phòng, chống Covid-19.pdf

- Dự Đại hội Phật giáo huyện Giao Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Mạnh - PBTTT, Đ/c Tùng - PCT, 07h30', tại Chùa Hoành Nha chính xã Giao Tiến) GM Đại hội HPG.pdf

- Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Y tế với các địa phương quán triệt một số nội dung về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư (Các đ/c lãnh đạo UBND huyện, 14h00', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện)GM_175_HN trực tuyến.pdf
Chủ nhật
17/10/2021
12/9/2021 (AL)
Ghi chú: Ngày Khuyến học Việt Nam (10/10); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng đảng (14/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày truyền thống ngành Dân vận (15/10); Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10); Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10)