LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 31, từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tới ngày 1 tháng 8 năm 2021
Từ ngày 19/07/2021 tới ngày 25/07/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
26/07/2021
17/6/2021 (AL)

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện nhân dịp kỳ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)

- Làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c Hùng - CT, 09h45', tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện)

- Dự Hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) (Đ/c Nam - PCTTT, 14h30', tại Hội trường UBND xã Hải Triều, Huyện Hải Hậu) GM_1866_Sở NN.pdf

- Lễ dâng hương, viếng Đền Liệt sỹ huyện nhân dịp kỳ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 16h30', tại Đền Liệt sỹ huyện)

Thứ ba
27/07/2021
18/6/2021 (AL)

- Họp lãnh đạo UBND huyện + Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện (07h00', tại phòng họp Tầng 2, UBND huyện)

- Làm việc với Ban giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX Giao Thủy (Đ/c Tùng - PCT, 09h00', tại Trung tâm GDNN&GDTX Giao Thủy)

- Họp cơ quan Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện (Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng, 14h30', tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện)
Thứ tư
28/07/2021
19/6/2021 (AL)

- Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giao Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026 (07h15', tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện)

 

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Lạc (07h30', tại Nhà Văn hóa xã Giao Lạc), GM_15_HDND Giao Lac.pdf

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Tiến (14h00', tại Hội trường Đảng ủy-HĐND-UBND xã Giao Tiến) GM_HDND Giao Tiến.pdf
Thứ năm
29/07/2021
20/6/2021 (AL)

- Hội nghị triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định (07h30', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện) GM_122_UBND huyện.pdf

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Phong (07h00', tại Hội trường UBND xã Giao Phong)

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Bình Hòa (07h30', tại Hội trường UBND xã Bình Hòa)

Thứ sáu
30/07/2021
21/6/2021 (AL)

- Dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX (Các đ/c Thường trực huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, 07h00', tại Nhà văn hóa Trung tâm 3/2, thành phố Nam Định) CV số 277 của TU.pdf

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Hải  (07h00', tại Nhà Văn hóa xã Giao Hải)

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Nhân  (07h30', tại Nhà Văn hóa xã Giao Nhân)

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Hà  (07h30', tại Nhà Văn hóa xã Giao Hà)

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND TT Ngô Đồng  (07h30', tại Hội trường UBND Thị trấn Ngô Đồng)

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Thiện (07h30', tại Hội trường UBND xã Giao Thiện)

- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Thịnh (07h30', tại Nhà Văn hóa xã Giao Thịnh)

Thứ bảy
31/07/2021
22/6/2021 (AL)
- Dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Yến (07h15', tại Nhà Văn hóa xã Giao Yến)
Chủ nhật
01/08/2021
23/6/2021 (AL)
Ghi chú: