LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 19, từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 tới ngày 9 tháng 5 năm 2021
Từ ngày 26/04/2021 tới ngày 02/05/2021

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
03/05/2021
22/3/2021 (AL)

- Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (nghỉ bù)

(Trực lãnh đạo: Đ/c Tùng- PCT UBND + VP: Đ/c Thanh)

- Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện (Đ/c Hùng - CT, 10h30', tại phòng họp Tầng 2, UBND huyện)

- Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (nghỉ bù)

(Trực lãnh đạo: Đ/c Tùng- PCT UBND + VP: Đ/c Thanh)

Họp Tổ phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 huyện (Đ/c Tùng- PCT, 14h00', tại phòng họp Tầng 2, UBND huyện)

Thứ ba
04/05/2021
23/3/2021 (AL)

- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy mở rộng (07h00', tại PH Huyện ủy)

- Dự Hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT năm 2021, xây dựng mô hình phong trào "Camera phòng chống tội phạm" ở cơ sở (Đ/c Tùng - PCT, 07h30', tại xã Giao Tiến)

- (Hoãn) Làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (đợt 2) tại xã Giao Long, Giao Nhân, Thị trấn Quất Lâm và huyện Giao Thủy của Thường trực HĐND tỉnh  

- Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Đ/c Ái - Bí thư, 14h00', Trụ sở Tỉnh ủy),

- Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Giao Yến  (Đ/c Hùng - CT UBND, 14h00', tại Trụ sở xã Giao Yến), TB-158 Huyện ủy.pdf

Thứ tư
05/05/2021
24/3/2021 (AL)

- Dự Hội nghị triển khai các nhiệm vụ của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 03 (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy + Đ/c Hiển - PCT HĐND huyện, 08h00', tại PH Huyện ủy), GM_01_BBC_so_3.pdf

- Hội nghị gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 (14h00', tại Trụ sở HĐND-UBND tỉnh), GM_39_UBBC tỉnh.PDF

Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bạch Long  (Đ/c Hùng - CT UBND, 14h00', tại Trụ sở xã Bạch Long), TB-159 Huyện ủy.pdf

Thứ năm
06/05/2021
25/3/2021 (AL)

- Tiếp công dân định kỳ 

- (Hoãn) Đại hội Phật giáo huyện Giao Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 14h00', PH Huyện ủy)

- Hội nghị triển khai 3 Kế hoạch của BCĐ 138 huyện (Đ/c Tùng - PCT UBND huyện,13h30', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện), GM_75_BCD_138.pdf

- Giao ban lãnh đạo UBND huyện + lãnh dạo Văn phòng (16h00', tại phòng họp tầng 2, UBND huyện)

Thứ sáu
07/05/2021
26/3/2021 (AL)

- 07h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND Thị trấn Ngô Đồng (Gồm Thị trấn Ngô Đồng + Xã Hoành Sơn)

- 07h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND xã Giao Hải (Gồm Xã Giao Hải + Xã Giao Long)

-  Giao ban Ủy viên UBND huyện tháng 4, triển khai nội dung công tác phòng chống dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm (07h00', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện), GM_77_UBND huyện.pdf

- 13h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND xã Bạch Long (Gồm Xã Bạch Long + Xã Giao Yến)

- 13h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND xã Giao Thanh (Gồm Xã Giao Thanh + Xã Giao Hương)

- Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống Covid-19  (Đ/c Hùng - CT, 14h00', PH tầng 2, UBND huyện)

Thứ bảy
08/05/2021
27/3/2021 (AL)

- 07h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND xã Giao Lạc (Gồm Xã Giao Lạc + Xã Giao Xuân + Hồng Thuận)

- 07h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND TT Quất Lâm (Gồm TT Quất Lâm+ Xã Giao Phong)

- 13h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND xã Giao An (Gồm Xã Giao Thiện + Xã Giao An)

- 13h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND xã Giao Châu (Gồm Xã Giao Châu + Xã Giao Nhân)

Chủ nhật
09/05/2021
28/3/2021 (AL)

- 07h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND xã Bình Hòa (Gồm Xã Bình Hòa + Xã Giao Hà)

07h30': Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND xã Giao Tân (Gồm Xã Giao Tân, Giao Thịnh, Giao Tiến)

 
Ghi chú: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946-06/5/2021); kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951)