LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 25, từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 tới ngày 20 tháng 6 năm 2021
Từ ngày 07/06/2021 tới ngày 13/06/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
14/06/2021
5/5/2021 (AL)

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 08h00', tại Phòng họp Huyện ủy), CV_177_BTV HU.pdf

- Hội nghị liên tịch thống nhất Chương trình, nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (09h30', phòng họp Tầng 2, Huyện ủy)

 

 

- Dự Hội nghị sơ kết công tác Hội CCB 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Đ/c Mạnh - PBTTT, 14h00', tại Hội trường MTTQ và các đoàn thể), GM_60_CCB.pdf

Thứ ba
15/06/2021
6/5/2021 (AL)

 - Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Bí thư Huyện ủy, 07h45', Tỉnh ủy) CV_211_Tỉnh ủy.pdf

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh (Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c Chủ tịch UBND huyện, 08h15', tại Tỉnh ủy), CV 212 TU.pdf

 - Hội nghị Sơ kết đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong phòng chống dịch trong thời gian tới (Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, 14h00', tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện),  
Thứ tư
16/06/2021
7/5/2021 (AL)

 Hội nghị triển khai một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Hiển - PCT HĐND huyện, 07h30', tại Hội trường HU-HĐND-UBND huyện), GM_01_HDND huyện.pdf

- Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08h00', tại Hội trường HU-HĐND-UBND huyện),  GM_25_Tổng kết BC.pdf

- Hội nghị triển khai Kế hoạch, giao nhiệm vụ Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021 (Đ/c Nam - PCTTT, 14h00', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện), GM_97_Hội thi DQTV.pdf
Thứ năm
17/06/2021
8/5/2021 (AL)

- Tiếp công dân định kỳ - Kỳ thứ hai tháng 6/2021 (Đ/c Hùng - CT, 07h00', tại phòng Tiếp công dân của huyện)

- Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c Chủ tịch UBND huyện, 08h00', tại Hội trường tầng 3, Trụ sở HĐND-UBND tỉnh), GM_64_UBBC tỉnh.pdf

- Giao ban Thường trực Huyện ủy (Các đ/c Thường trực Huyện ủy, 14h00', tại PH Huyện ủy)

- Hội nghị triển khai Kế hoạch luyện tập, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 (Đ/c Nam - PCTTT, 14h00', tại PH tầng 2, UBND huyện), GM_98_PCTT TKCN.pdf

Thứ sáu
18/06/2021
9/5/2021 (AL)

- Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (Đ/c Bí thư Huyện ủy, 07h30', tại Tỉnh ủy)

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” (Đ/c Hùng - CT, 08h00', tại Phòng họp số 1 tầng 4, trụ sở UBND tỉnh), GM 152 UBND tỉnh.pdf

- Dự hội nghị làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp&PTNT (Đ/c Nam - PCTTT, 09h00', tại Sở Nông nghiệp&PTNT)

- Dự Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2021 (Đ/c Nam - PCTTT, 14h30', tại BCH Quân sự huyện). GM_814_BCHQS huyện.pdf
Thứ bảy
19/06/2021
10/5/2021 (AL)

- Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ, CV_182_HU.pdf

+ Hội nghị Ban Thường vụ Lần 1 (08h00 - 08h15', tại PH tầng 2 Huyện ủy)

+ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (08h20' - 08h50' tại PH tầng 3, Huyện ủy)

+ Hội nghị Ban Thường vụ Lần 2 (08h50, tại PH tầng 2 Huyện ủy)

Chủ nhật
20/06/2021
11/5/2021 (AL)
Ghi chú: