Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1,450
  • Trong tuần: 23,510
  • Tất cả: 3,130,066
Các Ban xây dựng Đảng

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 
Đồng chí: Lương Xuân Vĩnh

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày, tháng, sinh: 

Chuyên ngành đào tạo:

Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 02283.895.106

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy: Đ/c Phùng Hữu Thiên, Đ/c Trần Hà Bắc

 ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
Đồng chí: Bùi Văn Khôi

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1975

Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, thạc sĩ Văn học Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0989650169

Phó Chủ nhiệm UBKTHU:  Đ/c Phan Văn Năng, Đ/c Vũ Phương Nhung

 BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 Đồng chí:   Nguyễn Kim Khuyến

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày, tháng, sinh: 

Chuyên ngành đào tạo: 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 02283.895.108

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy:   Đồng chí: Doãn Thị Hải

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
   

 Đồng chí: Vũ Thị Tuyết Minh

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Ngày, tháng, sinh: 04/8/1978

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan:

Phó Ban  Dân vận Huyện ủy: Đ/c Phạm Trung Phong