Thống kê truy cập
 • Đang online: 40
 • Hôm nay: 1,567
 • Trong tuần: 23,627
 • Tất cả: 3,130,183
 • 24/09/2021

  Kiểm tra tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2021 tại Giao Tiến, Giao Hải và Bạch Long.

  Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là chủ trương lớn, đòi hỏi nhiều nguồn lực để thực hiện các nội dung tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, các xã Giao Tiến, Giao Hải, Bạch Long đều gặp khó khăn khi triển khai. Nhiều tiêu chí chưa đạt hoặc mới cơ bản đạt như tiêu chí về giáo dục, y tế, môi trường, an ninh trật tự. Để thực hiện được mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021, các ngành liên quan cần hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể để các địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu đúng kế hoạch đề ra.

 • 22/09/2021

  Đoàn công tác của huyện đi kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Giao Phong

      Nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Giao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các cơ sở xóm đội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, ủng hộ để hoàn thành mục tiêu về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã xác định rõ từng việc, từng tiêu chí; đối với các tiêu chí đã đạt thì tiếp tục củng cố và tăng tính bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn do nguồn lực địa phương ít; còn một số tiểu mục về vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

 • 20/09/2021

  Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXVI về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

 • 20/09/2021

  Quyết định số 4109 của UBND huyện vv điều chỉnh một số nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng xóm (TDP) nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định 3295/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện

 • 06/07/2021

  Thẩm tra, đánh giá kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Giao Hà.

          Xã Giao Hà được UBND huyện chọn xây dựng NTM nâng cao trong năm 2020, trên cơ sở đó cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung mọi nguồn lực bổ sung, nâng cao các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Đến nay, Giao Hà đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, tiếp tục bổ sung các nhóm tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   

 • 10/06/2021

  Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 tại xã Giao Tân, Giao Thịnh.

         Qua kiểm tra xã Giao Tân, Giao Thịnh hiện còn một số tiêu chí chưa đạt như cơ sở vật chất trường Tiểu học, THCS chưa đáp yêu cầu công nhận lại đạt chuẩn. Cảnh quan môi trường, tuyến đường hoa, cây xanh hạn chế, khu xử lý rác thải tập trung sử dụng phương pháp chôn lấp, hệ thống tường bao, cây xanh chưa đạt. Phân loại rác thải tại nguồn mới thực hiện ở một số hộ dân, chưa có bể xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn.

 • 09/06/2021

  Kiểm tra, đánh giá xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Bình Hòa, Giao Nhân.

      Xác định xây dựng NTM có điểm xuất phát chứ không có điểm cuối, do vậy cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai xã Bình Hòa, Giao Nhân đã chung sức đồng lòng huy động mọi nguồn lực để nâng cao các tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao như: Hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục - y tế - văn hóa; cảnh quan môi trường; an ninh trật tự, hành chính công; hoạt động của các đoàn thể - chính trị - xã hội và sự hài lòng của người dân. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Bình Hòa và xã Giao Nhân phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021  

 • 08/06/2021

  Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Giao Xuân.

  Với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, diện mạo nông thôn mới Giao Xuân đã có nhiều khởi sắc, đời sống về vật chất, văn hóa của nhân dân có bước đổi thay rõ rệt. Tuy vậy để hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, địa phương cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa đáp ứng các tiêu chí đề ra.

 • 08/06/2021

  Kiểm tra, đánh giá tiến độ xây dựng NTM nâng cao tại xã Giao Lạc

        Sau khi được huyện chọn xây dựng NTM nâng cao năm 2021, cấp ủy chính quyền xã Giao Lạc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, cơ sở xóm đội rà soát các tiêu chí có lộ trình thực hiện. Để Giao Lạc tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao theo quy định, trước mắt Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Tiểu học và THCS. Tập trung vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải theo quy định. Triển khai phân loại, vận hành lò đốt rác hoạt động trở lại đáp ứng yêu cầu. 

 • 07/06/2021

  Kiểm tra thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao tại xã Giao Thanh

       Đến thời điểm này xã Giao Thanh mới đạt 10/19 tiêu chí xã NTM nâng cao với 26/42 nội dung nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 hoàn thành xã NTM nâng cao.   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...