image banner
Mời họp

Hội nghị trực tuyến về quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Lượt xem: 169
 Một trong những giải pháp hàng đầu để phát triển là chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng, quan điểm của Bác trong công tác cán bộ phải có đạo đức và năng lực, từ đó hiểu và đánh giá đúng cán bộ, tránh tư tưởng cục bộ.Theo Bác " Người cán bộ cách mạng phải là người có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang". Người cán bộ lãnh đạo phải có cả phẩm chất năng năng lực hay nói cách khác là người có cả đức và tài.

        Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay. Hội nghị được kết nối tại cá điểm cầu trong tỉnh. Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Nguyên UVTW đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng lý luận TW  truyền đạt nội dung chuyên đề. Tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tại điểm cầu huyện Giao Thủy, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện dự HN.

anh tin bai

Các đồng chí tham dự điểm cầu HN trực tuyến tại huyện Giao Thủy

      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi Đảng viên và đội ngũ cán bộ phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, lan tỏa ý nghĩa về việc học tập và làm theo Bác là việc làm cần thiết và suốt đời.

anh tin bai

 

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy khai mạc HN

 

Trước khi quán triệt nội dung Chuyên đề, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú đã đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong phát triển KTXH của tỉnh Nam Định những năm gần đây. Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Nam Định trở thành tỉnh khá của cả nước, việc thu hút đầu tư nước ngoài, trong nước đã được quan tâm tạo bước tiến mang tính đột phá trong phát triển các nguồn lực đầu tư. Một trong những giải pháp hàng đầu để phát triển là chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng, quan điểm của Bác trong công tác cán bộ phải có đạo đức và năng lực, từ đó hiểu và đánh giá đúng cán bộ, tránh tư tưởng cục bộ.Theo Bác có 3 điểm cần quan tâm về cán bộ và công tác cán bộ, đó là về việc chọn cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và sử dụng cán bộ. Bác không phải là người chỉ đưa ra nội dung vấn đề mà Người là tấm gương về đạo đức cán bộ, là một tấm gương sáng về phẩm chất và năng lực của người cán bộ cách mạng Việt Nam. Theo Bác " Người cán bộ cách mạng phải là người có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang". Người cán bộ lãnh đạo phải có cả phẩm chất năng năng lực hay nói cách khác là người có cả đức và tài. 

  Từ nội dung chuyên đề đã truyền đạt các tổ chức cơ sở Đảng cần tiếp tục học tập, vận dụng vào mỗi tổ chức cá nhân xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, là cong bộc của nhân dânđáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tình hình hiện nay./.

 

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy