image banner
Mời họp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
Lượt xem: 3028
Để tư tưởng tấm gương của Bác được có sức lan tỏa sâu rộng và đi vào những việc làm cụ thể hàng ngày, các tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường thời lượng tuyên truyền, cách làm hay, kinh nghiệm quý, nêu gương các điển hình tiên tiến về làm theo Bác. Đặc biệt hội nghị toàn quốc lần này chỉ rõ những vấn đề còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý cán bộ, sai phạm đối với cán bộ các cấp, biểu hiện quan liêu tham nhũng lãng phí làm giảm niềm tin trong quần chúng nhân dân, trái với yêu cầu của Chỉ thị cần phải được xử lý kiên quyết tạo sức răn đe giáo dục trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. 

    Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Đ/c Võ Văn Thưởng UV Bộ chính trị, Bí thư TW Đảng – trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự. Tại điểm cầu huyện nhà có các đ/c Phạm Đức Tạ - TUV Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Nguyễn Thành Mạnh – PBTTT huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan ban ngành.


Huyện Giao Thủy tham gia điểm cầu HN trực tuyến toàn quốc
sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị 

     Tại hội nghị trực tuyến các đại biểu đã được theo dõi phóng sự về những tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên toàn quốc. Đặc biệt nổi bật đó là trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới trên cả nước đã có rất nhiều tấm gương điển hình với những việc làm thiết thực có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đó là tấm gương để mỗi chúng ta cần học tập và làm theo nhằm xây dựng các phong trào thi đua, đưa đất nước ta ngày càng phát triển. Để tư tưởng tấm gương của Bác được thực hiện sâu rộng và đi vào những việc làm cụ thể hàng ngày, các tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường thời lượng tuyên truyền, cách làm hay, kinh nghiệm quý, nêu gương các điển hình tiên tiến về làm theo Bác. Mỗi cấp mỗi ngành mỗi cơ quan đơn vị và mỗi người cán bộ, Đảng viên và nhân dân cụ thể hóa trên mỗi việc làm hành động trong thực tiễn công tác lao động và sinh hoạt thực tiễn. Đặc biệt hội nghị toàn quốc lần này chỉ rõ những vấn đề còn nhiều bất cập trong công tác quản lý cán bộ, sai phạm đối với cán bộ các cấp, biểu hiện quan liêu tham nhũng lãng phí làm giảm niềm tin trong quần chúng nhân dân, trái với yêu cầu của Chỉ thị cần phải được xử lý kiên quyết tạo sức răn đe giáo dục trong Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tại Nghị quyết TW 4 khóa XII công tác đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Theo đó mỗi cán bộ Đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò  trách nhiệm của mình trong công tác quản lý lãnh đạo, tạo chuyển biến tích cực trong hành động. Từ những kết quả đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như chỉ rõ những điểm còn tồn tại hạn chế đó là việc triển khai học tập còn mang tính hình thức, cán bộ lãnh đạo chưa thực sự nêu gương cần phải rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn thời gian tới.


Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị
về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

    Tại Hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, tỉnh ủy Bến Tre, Lào Cai đã thảo luận về việc học tập triển khai tại đơn vị mình và chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt thông qua những tấm gương về thực hiện cuộc vận động sẽ là bài học quý đối với các bộ, Đảng viên và nhân dân. Tại Hội nghị Ban bí thư TW Đảng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh trong một năm qua.

    Tại địa bàn huyện nhà trong năm 2016 việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách tấm gương Hồ Chí Minh. Có sơ kết đánh giá tại các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ huyện. Qua đó làm chuyển biến căn bản cả về tư tưởng hành động của  đội ngũ cán bộ Đảng viên, các tầng nhân dân trong học tập và làm theo. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng được BCH Đảng bộ huyện Giao Thủy quan tâm triển khai thực hiện, từ đó khắc phục những hạn chế tồn tại, tìm giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

                                                                                   Hải Yến 
                                                                                     Đài phát thanh Giao Thủy