image banner
Mời họp

Học tập chuyên đề về: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 3401
      Tại hội nghị, các đại biểu đã được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Học viện chính trị Quốc gia truyền đạt nội dung cơ bản về phong cách, tác phong đạo đức của Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào phẩm chất, đạo đức, nhất là lối ứng xử văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên theo phong cách của Bác. Thông báo những sự kiện nổi bật trong năm 2018 có sức ảnh hưởng đến việc học tập, làm theo Bác đối với cán bộ, đảng viên.Hội nghị học tập chuyên đề về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu của cán bộ, đảng viên
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Hội nghị học tập chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vừa được Tỉnh ủy tổ chức quán triệt tới cán bộ, chủ chốt. Tại điểm cầu huyện nhà, dự học tập có đ/c Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy và lãnh đạo các phòng ban của huyện.Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung cơ bản về phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Học viện chính trị Quốc gia đã truyền đạt nội dung cơ bản về phong cách, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung về phẩm chất, đạo đức, nhất là lối ứng xử văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên theo phong cách của Bác. Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học và cách mạng, cao cả và thiết thực, thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ. Năm 2018, nước ta có nhiều sự kiện nổi bật như kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma, 50 năm cuộc tổng tiến công mùa xuân năm Mậu Thân và trong năm 2019 là sự kiện một nửa thế kỷ Bác qua đời, vì vậy việc học tập chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bởi phong cách của Bác được thể hiện đậm nét và sâu sắc trong cách giải quyết công việc hàng ngày trên cương vị người đứng đầu của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Cùng với trọng dụng những người có năng lực, trình độ chuyên môn, Bác còn đặc biệt quan tâm đến cán bộ là phụ nữ, luôn nhắc nhở các địa phương đào tạo, tuyển chọn và sắp xếp cán bộ nữ vào các vị trí chủ chốt. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có xây dựng rèn luyện phong cách công tác. Do đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện các nội dung về phong cách dân chủ, quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải có phong cách làm việc quần chúng, xuất phát từ vấn đề có tính nguyên tắc về vai trò của quần chúng nhân dân quan lời dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.Các đại biểu dự và học tập chuyên đề về tác phong, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

            Trong phong cách khoa học, Bác đòi hỏi người cán bộ phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, phải biết cách kiểm tra, giám sát công việc và cấp dưới một cách hiệu quả. Điều đó, đòi hỏi người đứng đầu phải sâu sát, sáng tạo, lắng nghe ý kiến đóng góp trên cơ sở đó điều chỉnh cho phù hợp  với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó là phải khôn khéo trong cách dùng người, trọng dụng người tài, phát huy đúng năng lực, sở trường của họ. Người lãnh đạo cũng cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, nghiệp vụ cũng như nắm được tình hình trong, ngoài nước và học phải đi đôi với hành, phải gắn lý luận với thực tiễn. Về phong cách nêu gương, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm, qua đó mới tạo được lòng tin và sự tôn trọng đối với người cán bộ. Một yêu cầu quan trọng trong phong cách của người đứng  đầu, người lãnh đạo là phải có sự thống nhất giữa tính đảng, tính nguyên tắc cao với tính năng động sáng tạo, sự nhanh nhạy bén, nhanh nhạy với các vấn đề mới. Qua đây, mỗi Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên cần tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất  là người đứng đầu các cấp, các ngành, giữ vững các nguyên tắc tập trung dân chủ và tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát./.

Cao Nhung - Đăng Khoa
Đài phát thanh Giao Thủy