image banner
Mời họp

Kiểm tra cơ sở thu dung và điều trị F0 triệu chứng nhẹ tại Trường Cao đẳng nghề thị trấn Quất Lâm.
Lượt xem: 214
Nhằm tiếp tục hoàn thành tốt công tác thu dung, điều trị cũng như bảo đảm phương án phòng, chống dịch một cách chặt chẽ, hợp lý. Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tại Trường Cao đẳng nghề thị trấn Quất Lâm để sẵn sàng kích hoạt thành khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.
anh tin bai

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện đã kích hoạt cơ sở thu dung và điều trị F0 không triệu chứng

hoặc triệu chứng nhẹ với quy mô 250 gường 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện đã kích hoạt cơ sở thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Trường Cao đẳng nghề thị trấn Quất Lâm với quy mô 250 gường. Để tránh phát tán nguồn bệnh ra bên ngoài, khu vực ở của bệnh nhân được tách biệt. Các phòng chức năng như: Khám bệnh cùng những thiết bị y tế cơ bản như bình ô xy, xe tiêm, giá truyền... được bố trí đủ. Ở cổng ra vào, ngoài lực lượng an ninh túc trực, còn có hệ thống giám sát qua camera. Đến 19 giờ ngày 7/11/2021 cơ sở thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Trường Cao đẳng nghề thị trấn Quất Lâm đã tiếp nhận 42 trường hợp F0 và 1 trường hợp F1 (đi chăm sóc F0) đang được điều trị tại Trường THCS Giao Thủy. 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo lực lượng quân sự trong công tác quản lý, điều hành tại khu thu dung và điều trị F0

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện động viên lực lương quân sự tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Tại nơi đến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện đã động viên lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid -19 như: Công an, quân đội và ngành y tế cần chủ động trong thực hiện công việc; công tác thu dung, điều trị F0 tại đây theo phương châm "4 tại chỗ" đó là lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ; điều hành theo hướng dẫn của Sở Y tế. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ bệnh nhân. Cần xử lý rác thải sinh hoạt tại khu thu dung, điều trị F0 đảm đảm an toàn, hợp vệ sinh tránh lây nhiễm…góp phần sớm khống chế được dịch bệnh trong điều kiện thích ứng, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch./.

  

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy