image banner
Mời họp

image advertisementTập huấn nghiệp vụ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho cán bộ hội phụ nữ các xã, thị trấn.
Lượt xem: 373
         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiện - Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện truyền đạt các nội dung về sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ tiết kiệm, vay vốn. Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay. Theo đó, việc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác, có căn cứ trong việc đánh giá, kết luận, kiến nghị sau khi kiểm tra, giám sát.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác ngân hàng chính sách xã hội cho cán bộ Hội Phụ nữ các xã, thị trấn. Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tới dự.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Thị Đăng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát biểu

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ có nguồn vốn vay mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua Hội Phụ nữ huyện nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội 198 tỷ đồng cho hơn 5.260 hộ vay, dư tiết kiệm hơn 7,5 tỷ đồng. Để quá trình thẩm định hồ sơ, cũng như quản lý nguồn vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiện - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện truyền đạt các nội dung về việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ tiết kiệm, vay vốn. Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay. Theo đó, việc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác, có căn cứ trong việc đánh giá, kết luận, kiến nghị sau khi kiểm tra, giám sát.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Hiện - Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện

truyền đạt các nội dung về sắp xếp, lưu giữ hồ sơ , phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác

Thông qua tập huấn, giúp cho cán bộ Hội có thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ về hoạt động ủy thác vay vốn, quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp việc quản lý các nguồn vốn vay cho đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo./.

Trần Lý

Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao Giao Thủy