image banner
image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement

Video Sự Kiện
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
1 

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 24 783
  • Tất cả: 4519843
image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement

Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, tổ chức thực hiện quan điểm chỉ đạo của nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của các tập thể, cá nhân

Căn cứ các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là vị trí địa lý của các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp, UBND huyện Giao Thủy tiến hành sắp xếp 3 đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 gồm thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn, Giao Tiến.  Phát biểu chỉ đạo, các đồng chí Thường trực Huyện ủy yêu cầu 3 xã niêm yết danh sách cử tri; thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri và công khai danh sách các Tổ trước ít nhất 2 ngày trước ngày lấy ý kiến cử tri, nhận tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri trước ngày 11/12/2023. Hoàn thành lấy ý kiến cử tri trước ngày 22/12/2023, trong đó tập trung tổ chức lấy ý kiến cử tri vào Chủ nhật, ngày 17/12/2023 đảm bảo an toàn, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 24 783
  • Tất cả: 4519843