image banner
Mời họp

image advertisement

UBND huyện Giao Thủy sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.
Lượt xem: 761
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Đề án 06 huyện ghi nhận biểu dương kết quả trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Đó là sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an, các ngành đoàn thể, các địa phương trong thực hiện Đề án. Trong thời tới, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong tổ chức thực hiện Đề án, đảm bảo hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

     UBND huyện vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Đề án 06 huyện dự chỉ đạo tại hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gọi tắt là Đề án 06, là Đề án quan trọng của Chính phủ trực tiếp liên quan đến nhiều bộ, ngành và tất cả các địa phương trên toàn quốc. Đây là Đề án mang tính đột phá, chiến lược liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai Đề án phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, trên phạm vi rộng, có lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi cho giao dịch hành chính công, hạn chế đi lại cho người dân, giảm bớt chi phí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

anh tin bai

Trung tá Phạm Văn Phan - Phó trưởng Công an huyện

báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2023

     Tại địa bàn huyện Giao Thủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06. Qua triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả trong việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư với 2 hệ thống cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin dân cư tại bộ phận một cửa huyện và 22 xã thị trấn, làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Từ đó cập nhật chuẩn hóa danh mục hồ sơ tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính. Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính về việc sử dụng các phương thức khai thác thông tin dân cư thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi giải quyết các thủ tục hành chính. Để triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ hiệu quả, UBND huyện, thành viên tổ Đề án 06 huyện đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. UBND huyện đã ban hành 05 văn bản chỉ đạo, đôn đốc và đẩy mạnh các nhiệm vụ được giao. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng 7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin trên Thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thế cho một số giấy tờ có liên quan. Chỉ đạo Công an huyện, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phối hợp triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023. Đến nay tại địa bàn huyện nhà đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trên cổng dịch vụ công.

anh tin bai

Công an và các đoàn thể xã Giao Xuân hỗ trợ cài đặt định danh điện tử VNeID tại hộ dân

      Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện đã tiếp nhận, giải quyết gần 2.300 hồ sơ về cư trú, cập nhật mới chứng minh nhân dân 9 số hơn 1300 trường hợp, thu nhận hơn 9.100 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Công tác cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Bộ phận Một cửa, thu nhận tổng số 27.400 hồ sơ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách 13.525 trường hợp hưởng bảo trợ xã hội, người có công, thân nhân người có công. Trung tâm Y tế thực hiện kê khai thông báo lưu trú trực tuyến trên dịch vụ công trực tuyến cho trên 10.500 lượt bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Chỉ đạo làm  sạch trên 123.000 dữ liệu thông tin tiêm chủng vắc xin Covid-19, cấp hộ chiếu vắc xin. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an cấp thẻ CCCD gắn chíp cho học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tới 100% cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng dụng Đề án 06 đăng ký học sinh dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia, xét tuyển Đại học, cao đẳng. Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện số hóa 1.530 tài liệu, chỉ đạo các xã, thị trấn số hóa 25, 780 hồ sơ. Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia. Tính đến ngày 30/6/2023 đã có 76,5% thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia đang tham gia BHYT, BHXH Việt Nam. Chi cục Thuế chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận, giải quyết 668 hồ sơ trực tuyến về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Giao Thủy tiếp nhận, giải quyết gần 7.000 hồ sơ trực tuyến đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin. Tại các xã, thị trấn lĩnh vực Tư pháp đã tiếp nhận giải quyết hơn 27.600 hồ sơ, lĩnh vực lao động TBXH đã tiếp nhận, giải quyết 203 hồ sơ. Đến ngày 20/6/2023, 22/22 xã, thị trấn đã hoàn thành vận động nhân dân đi làm CCCD, đã kích hoạt gần 80.000 tài khoản định danh điện tử, thực hiện số hóa gần 25.800 hồ sơ.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Đề án 06 huyện ghi nhận, biểu dương kết quả trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Đó là sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an, các ngành đoàn thể, các địa phương trong thực hiện Đề án. Trong thời tới, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong tổ chức thực hiện đề án, đảm bảo hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch TT UBND huyện khen thưởng cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án 06

       

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy