image banner
Mời họp

image advertisement

Hội nghị trực tuyến “Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ”
Lượt xem: 542

     Chiều 12/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về chuyển đổi số Quốc gia cùng Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ và điểm cầu trụ sở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và các huyện. Tại điểm cầu huyện Giao Thủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí thành viên tổ công tác cùng với các đồng chí Chủ tịch UBND, Tổ trưởng Tổ công tác, các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 xã, thị trấn tại 22 điểm cầu trên địa bàn huyện

anh tin bai

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

 Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số được cả thế giới hiện nay tích cực thực hiện; đây là việc làm mới, khó, nhạy cảm, đòi hỏi phải có nguồn lực, trí tuệ, thời gian và các điều kiện cần thiết khác. Đảng, Nhà nước ta đã chỉ đạo, lãnh đạo và đưa chuyển đổi số vào cả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để triển khai; sau đó, Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt Bộ Công an đã tích cực triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để làm tốt công việc này cần phải ứng dụng khoa học công nghệ, nguồn lực tài chính, con người cho công việc này; đồng thời phải có chủ trương, kế hoạch, dự án. Thời gian qua, chúng ta đã triển khai tích cực để phục vụ con người. Trong quá trình phát triển đất nước, Việt Nam luôn lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Theo Thủ tướng, để phục vụ con người, chúng ta phải có các dữ liệu, tham số của con người, trên cơ sở đó, tiến hành cải cách thủ tục hành chính, nâng cao môi trường cạnh tranh, khả năng cạnh tranh quốc gia. Từ chủ trương, kế hoạch, dự án, bố trí nguồn lực, con người để thực hiện chương trình này được bài bản, tích cực. Hiện nay chúng ta có cơ sở dữ liệu dân cư tương đối tốt, triển khai nhanh, “đi sau, về trước” so với nhiều nước, nhờ đó triển khai nhanh, tất nhiên phải cần hoàn thiện hơn nữa, từ đó xác định cơ sở dữ liệu là trung tâm, quan trọng, cấp bách. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta muốn phục vụ con người tốt phải có cơ sở dữ liệu tốt và chúng ta đang triển khai đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Qua quá trình triển khai cần rút ra những vướng mắc như thể chế, chủ trương, nguồn lực, từ đó đánh giá lại cần phải làm gì trong thời gian tới để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của chuyển đổi số, gắn với Đề án 06, qua đó giảm bớt thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, chống tham nhũng tiêu cực, nhất là tham nhũng vặt.

anh tin bai

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ tại điểm cầu huyện Giao Thủy

 Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2023, công tác chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 đã đạt được một số kết quả tích cực, nổi bật là nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục, bài bản với quyết tâm chính trị cao. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 01 Luật, ban hành 01 Nghị định, 02 Chỉ thị, 01 Công điện, 07 Nghị quyết, 11 Thông báo kết luận để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển hệ sinh thái công dân số, kinh tế số và xã hội số. 100% bộ, ngành, địa phương thường xuyên duy trì và phát triển hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương. Các tổ chức chính trị - xã hội cùng đồng hành, tham gia tích cực trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số".

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo khung khổ, điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và Đề án 06 nói riêng được triển khai tích cực;  Kinh tế số, hạ tầng số, các nền tảng số tiếp tục được phát triển, kinh tế số chiếm tỷ trọng trên 15,2% GDP trong 6 tháng đầu năm 2023. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 4 cấp hành chính đến 100% xã trên toàn quốc. Đã phủ sóng cho 2.164/2.418 thôn, bản lõm sóng (đạt 89,5%).

Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ. Đã hoàn thành về cơ bản cấp 100% CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn quốc; cấp trên 48 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. CSDLQG về dân cư đã kết nối, chia sẻ, xác thực, làm sạch dữ liệu với 13 bộ, ngành, 63 địa phương, 01 doanh nghiệp nhà nước và 03 doanh nghiệp viễn thông với hơn 1 tỷ lượt tra cứu, khai thác thông tin công dân. Bên cạnh đó, các CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch, đất đai, tài chính, cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh xây dựng, kết nối, liên thông và ứng dụng ngay. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh. Đã có gần 8 triệu tài khoản và 20,7 triệu hồ sơ nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân được được quan tâm, chú trọng. Đến tháng 6/2023, có 63% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.