image banner
Mời họp

image advertisement

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thực thi công vụ, cải cách hành chính; kết quả sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; chính sách phát triển Bảo hiểm y tế và kết quả thực hiện Đề án 06
Lượt xem: 765
    UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thực thi công vụ, cải cách hành chính; kết quả sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; chính sách phát triển Bảo hiểm y tế và kết quả thực hiện Đề án 06. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tới dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các xã, thị trấn; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục Thuế khu vực Xuân Thuỷ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Giao Thuỷ cùng các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thực thi công vụ, CCHC, kết quả sơ tuyển NVQS,

chính sách phát triển BHYT và kết quả thực hiện Đề án 06

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban CHQS huyện, đại diện Công an huyện, lãnh đạo BHXH huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện đã báo cáo kết quả thực hiện công tác của từng ngành trong 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Đối với công tác sơ tuyển, khám tuyển NVQS năm 2024, trong thời gian qua, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đã tiến hành nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; năm 2024 toàn huyện có tổng nguồn 4.586 thanh niên (trong đó, có 2.959 thanh niên đủ điều kiện gọi khám và có 1.636 thanh niên miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn). Qua đợt sơ tuyển NVQS ngày 15/10/2023, Hội đồng NVQS đã phát lệnh gọi khám sơ tuyển cho 2.415 thanh niên, có 652 thanh niên lên trạm khám sơ tuyển, đạt 27%, kết quả đã có 645 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sau sơ tuyển. Các địa phương làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển NVQS năm 2024 là: thị trấn Quất Lâm đạt 88,1%; xã Giao Hải đạt 75%; thị trấn Ngô Đồng đạt 73,5%...

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2023 toàn huyện đã có 172.268 công dân làm CCCD. Thời gian qua, các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền nhưng hiệu quả đạt chưa cao, một số người dân chưa hiểu hết được những lợi ích của dịch vụ công, định danh điện tử, ứng dụng VNeID; tính đến thời điểm này đã có 95.518 công dân cài đặt ứng dụng VNeID, đạt 69,31%. Các địa phương làm tốt công tác định danh điện tử, ứng dụng VNeID là xã Giao Long đạt 98,92%, xã Giao Châu đạt 82,43%, xã Giao Phong 81,89%...

anh tin bai

Trung tá Lê Thanh Bình - Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện báo cáo công tác sơ tuyển NVQS năm 2024

Việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhưng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH chưa đạt kế hoạch năm. Tính đến 15/ 10/2023 trên địa bàn toàn huyện đã có 2.419 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 8,86% và có164.109 người tham gia BHYT đạt 92,61% (theo kế hoạch năm 2023, các xã, thị trấn tiếp tục vận động ít nhất 5.460 người dân tham gia BHYT). Điển hình trong công tác vận động người dân tham gia BHYT là xã Bạch Long đạt tỷ lệ 95,53%, xã Giao hương đạt tỷ lệ 95,28%.

anh tin bai

Thiếu tá Bùi Văn Chinh - Đội trưởng Đội QLHC Công an huyện báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06

Về cải cách thủ tục hành chính đến ngày 18/10/2023, đối với cấp huyện tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) số mới tiếp nhận trong kỳ 4.263 (trong đó, tiếp nhận trực tuyến 3.427 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 184 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua 87 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 3.830 (trong đó, giải quyết trước hạn 3.830 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 327 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết 62). Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80,4%. Tỷ lệ số hóa đạt 70%. Đối với cấp xã, tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận mới trong kỳ 52.905 hồ sơ (Trong đó, trực tuyến 52.664 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 240 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua 01 hồ sơ. Số hồ sơ trực tuyến đã giải quyết 52.838 hồ sơ đạt 99,5%; tỷ lệ số hóa đạt 97,1%. Về tỷ lệ hồ sơ xử lý quá hạn toàn huyện tại bộ phận một của cấp xã là 60 hồ sơ TTHC (Trong đó xã Hồng Thuận 30 hồ sơ; xã Giao Hương 11 hồ sơ; xã Giao Hà, xã Giao Tiến 06 hồ sơ; xã Giao Thiện 04 hồ sơ; xã Giao Hải, Giao Thịnh, thị trấn Ngô Đồng mỗi xã, thị trấn 01 hồ sơ quá hạn). Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC để người dân thuận tiện theo dõi; số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 227 TTHC; cấp xã là 114 TTHC; các cơ quan đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn là 28 TTHC.

anh tin bai

Đồng chí Trần Hoài Thanh - Trưởng Phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2024

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ. Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trong thời hạn quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài. Tổ công tác của UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất theo Quy chế làm việc của UBND huyện. Xử lý tập thể, cá nhân đối với những trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền theo quy định. Thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu trách nhiệm không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Đôi - Phó BTĐU, Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm

báo cáo kết quả công tác sơ tuyển NVQS tại địa phương

Về việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, Phòng TN - MT phối hợp với các xã, thị trấn rà soát toàn bộ các hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền đang tồn đọng (nếu có) để giải quyết dứt điểm theo quy định, không để tình trạng kéo dài, gây bức xúc cho Nhân dân. Đồng thời, tổ chức rà soát các quy định về thủ tục hành chính đất đai ở cấp huyện, cấp xã để tham mưu cấp có thẩm quyền cương quyết bãi bỏ các thủ tục hành chính không đúng quy định gây cản trở khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Báo cáo UBND huyện trước ngày 23/10/2023. Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra về công vụ để kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hoặc có thái độ, tác phong ứng xử chưa đúng mực khi thực thi nhiệm vụ. Chủ tịch UBND xã, thị trấn giải quyết dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền giải quyết tránh tình trạng gửi đơn vượt cấp. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Giao Thuỷ rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và các mẫu biểu hồ sơ liên quan đến các thủ tục hồ sơ giải quyết của người dân; xây dựng bộ thủ tục hồ sơ chính xác để chuyển giao cán bộ địa chính cấp xã thực hiện, hỗ trợ người dân, không thay đổi hoặc đề xuất cấp trên không thay đổi quá nhiều, quá nhanh các thủ tục hành chính gây sai xót, phiền hà cho người dân khi phải đi lại quá nhiều lần. Việc giải quyết hồ sơ ngoài thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ; Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cần giải quyết đúng thời hạn, không để quá hạn giải quyết hồ sơ, nếu trễ hạn phải có lý do cụ thể và hẹn ngày trả kết quả công dân theo quy định. Cán bộ phụ trách công tác đo đạc sắp xếp, bố trí thời gian, làm việc khoa học để tiến hành đo đạc, trích lục thửa đất cho người dân khi có nhu cầu, không gây phiền hà, để người dân phải chờ đợi quá nhiều thời gian. Tổ chức rà soát kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật (nếu có) đối với các cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị quản lý có những vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn, hoặc có phản ánh không tốt trong việc giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

anh tin bai

Đồng chí Phùng Văn Hà - Phó BTĐU, Chủ tịch UBND xã Giao Long báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tại địa phương

Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của địa phương. Do vậy, tăng cường công tác tuyên truyền và thành lập các tổ công tác từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, động viên thanh niên và gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ ký biên bản cam kết gọi con em về sơ tuyển, khám tuyển NVQS từ nay cho đến ngày 15/11. Thời gian khám tuyển từ ngày 04 - 14/12/2023. Lập biên bản hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với các trường hợp chống trốn không về sơ tuyển, khám tuyển theo Nghị định 37 của Chính phủ, xử lý nghiêm theo pháp luật. Niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND xã, thị trấn và NVH xóm, tổ dân phố. Quản lý chặt số thanh niên đã sơ tuyển để sẵn sàng khám tuyển tuyên truyền động viên thanh niên không đi làm xa.

anh tin bai

Đồng chí Trần Văn Ngọc - Phó BTĐU, Chủ tịch UBND xã Giao Xuân báo cáo công tác phát triển BHYT tại địa phương

Về tỷ lệ người dân tham gia BHYT, hiện 22/22 xã, thị trấn đều chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, các xã, thị trấn tập trung huy động các tổ chức chính trị xã hội ở thôn, xóm, Tổ dân phố xây dựng phương án vận động, thuyết phục người dân tham gia BHYT. Xây dựng kế hoạch phát triển BHYT từ nay đến cuối năm 2023 một cách chi tiết, cụ thể theo từng tháng theo số liệu do cơ quan BHXH huyện cung cấp. Đẩy mạnh cải cách TTHC, cấp thẻ BHYT kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, người thân trong gia đình tham gia BHYT, phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao.

Liên quan đến Đề án 06, yêu cầu các Tổ đề án 06 từ xã đến cơ sở xóm đội, tổ dân phố, rà soát, lập danh sách những người dân chưa cài đặt định danh điện tử, hoặc chưa kích hoạt mức độ 2, có tên tuổi, số điện thoại cụ thể để liên lạc. Tập trung lực lượng tuyên truyền vận động, thông báo đến từng người, có lịch hẹn cụ thể đảm bảo phù hợp với tính chất, công việc của mỗi người để bố trí thời gian cài đặt cho người dân một cách hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đạt 80% trước ngày 31/10/2023. Cán bộ Tư pháp, LĐTBXH, hội CCB, hội nông dân phối hợp với lực lượng công an xã, thị trấn khẩn trương làm sạch dữ liệu cập nhật lên phần mềm đảm bảo hoàn thành trước 31/10/2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để công dân biết và ấn quan tâm đến tài khoản Zalo OA “ UBND huyện Giao Thủy” theo văn bản số 665 ngày 17/7/2023 của UBND huyện, trên đó có những video hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản VneID để tự đăng nhập và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Lực lượng Công an từ huyện đến xã đẩy nhanh tiến độ cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để đăng nhập trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Hiện Cổng dịch vụ công Quốc gia đã có tính năng quét QR code trên ứng dụng VneID để đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến rất tiện dụng. Tham mưu phối hợp các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện làm sạch các dữ liệu chuyên ngành: Dữ liệu người có công, dữ liệu hội nông dân, dữ liệu người lao động…Thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về tổ đề án 06 huyện. Phòng Tư pháp chủ trì, Phòng LĐTBXH phối hợp ban hành công văn hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 2 dịch vụ công liên thông (Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí). Phòng LĐTBXH huyện chủ trì, tổ chức tập huấn hướng dẫn các xã, thị trấn thu thập dữ liệu người lao động đảm bảo tiến độ đề ra. Các ngành thường xuyên cập nhật kết quả triển khai làm sạch dữ liệu về Tổ Đề án 06 của huyện vào thứ 4 hàng tuần. Cùng với đó, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên phụ trách các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ về thực thi công vụ, cải cách hành chính; khám tuyển nghĩa vụ quân sự; phát triển BHYT và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy