image banner
Mời họp

image advertisementGiúp người dân tiếp cận với chuyển đổi số dễ dàng hơn
Lượt xem: 130
Sáng 21/10, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Theo đó, thỏa thuận hợp tác triển khai Đề án 06 giữa Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam gồm 8 nội dung chính.

    Bao gồm: hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công/dịch vụ công trực tuyến tại các điểm phục vụ của bưu điện; hợp tác triển khai mô hình sàn giao dịch nông sản. Đồng thời, chia sẻ thông tin, truyền thông đến người dân để thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nông sản, sản vật địa phương.

    Phối hợp triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu qua dịch vụ công bưu chính công ích; nghiên cứu, xem xét để ứng dụng, tích hợp nền tảng địa chỉ số, bản đồ số của Bưu điện Việt Nam vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ khác và các hoạt động khác của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

    Phối hợp tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số đối với tiện ích, dịch vụ liên quan đến dân cư cho công dân; để người dân hiểu rõ và đăng ký, sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch hành chính, chứng minh nhân thân, dịch vụ công; triển khai kết nối hệ thống dịch vụ thanh toán trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công cũng như các hoạt động khác phù hợp với nhu cầu và khả năng.

    Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong tiến trình phục vụ nhân dân tham gia cải cách thủ tục hành chính.

    Đại tá Vũ Văn Tấn cho biết, thời gian tới việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của đơn vị sẽ mang lại nhiều giá trị cho người dân Việt Nam, phát triển mạnh mẽ những dịch vụ công toàn trình. Những dịch vụ công này đều có đóng góp rất lớn của các bộ, ban, ngành, trong đó có Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ, chữ ký số, tài khoản số.

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng là những tuyên truyền viên, hướng dẫn viên giúp người dân ở các điểm bưu điện tham gia dịch vụ công trực tuyến; tạo dựng biểu mẫu để người dân dễ dàng kê khai.

    Qua đó, giúp người dân giao dịch hành chính thuận tiện, góp phần thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu tình trạng tham nhũng vặt, tạo dựng văn minh xã hội, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số.

    Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Chu Quang Hào khẳng định: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cam kết bảo đảm thực hiện công việc thỏa thuận theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước về cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; cũng như nguồn lực, hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng, phục vụ một cách tốt nhất, nhanh nhất, an toàn, thuận tiện, bảo vệ quyền lợi người dân, doanh nghiệp.

    Đồng thời khẳng định, hai bên không giới hạn các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính gắn với người dân, doanh nghiệp; phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh tiến độ và hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia.

                                                               Nguồn Tổng hợp