Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 203/TB-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Hoài Thanh
Tài liệu đính kèm TB 203_0001.pdf