Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Nhân dân và cán bộ huyện Giao Thủy đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch Covid-19"
Số ký hiệu văn bản 129/KH-UBND
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Nhân dân và cán bộ huyện Giao Thủy đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch Covid-19"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Doãn Quang Hùng
Tài liệu đính kèm 129_TB_UBND.pdf