Công văn số 844 của UBND huyện vv tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 844/UBND-VP
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 844 của UBND huyện vv tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Doãn Quang Hùng
Tài liệu đính kèm CV 844 UBND_0001.pdf