ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN GIAO THỦY TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, BỀN VỮNG
Nghị quyết số 05/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Giao Thủy về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Giao Thủy khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-UBBC
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày hiệu lực 26/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 05/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Giao Thủy về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Giao Thủy khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NQ_05_UBBC_20210426053202969960.pdf