ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN GIAO THỦY TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, BỀN VỮNG
Hướng dẫn việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 01-HD/HU
Ngày ban hành 22/10/2020
Ngày hiệu lực 30/10/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thành Mạnh
Tài liệu đính kèm HD_01_HU_20201022100936318310.pdf