Video Sự Kiện
  • 23 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19
  • Giao Thủy tuyên truyền Covid 19 tháng 7 2021
1 
Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh về làm việc tại huyện Giao Thủy

    Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn huyện Giao Thủy đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt (tăng bình quân gần 44%/năm so với dự toán); thu nhập thực tế bình quân đầu người của huyện năm 2020 đạt 65 triệu đồng. Các lĩnh vực Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, ngành Giáo dục đào tạo duy trì vị trí tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững. Hoạt động của chính quyền các cấp đã có sự chuyển biến mạnh, cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực… 

Hội nghị công bố quyết định của BTV huyện ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của Trung tâm Chính trị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ  huyện ủy đã công bố quyết định đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành Trung tâm Chính trị;  Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - UVBTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Bổ nhiệm đồng chí Phan Thị Lan giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị  từ ngày 01/9/2021.  Với Quyết định này, Trung tâm Chính trị huyện được đảm bảo kinh phí hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện dự toán, quyết toán và được mở tài khoản tiền gửi thanh toán theo quy định hiện hành.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 438
  • Trong tuần: 16,037
  • Tất cả: 3,034,299