Video Sự Kiện
  • Thông báo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ngày 21/10/2021
  • Thông báo khẩn dịch Covid-19 ngày 01/10/2021
1 
UBND huyện sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021.

         Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, lĩnh vực công tác. T ăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức góp phần thực hiện cải cách hành chính của địa phương ngày một tốt hơn.  Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận Một cửa của huyện và cấp xã.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2021 - 2023.

   L ớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa XIII huyện Giao Thủy có  75 học viên. Trong thời gian học tập các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 12,361
  • Tất cả: 3,142,974