Video Sự Kiện
  • Thông báo khẩn dịch Covid-19 ngày 01/10/2021
  • Thông báo tình hình dịch Covid-19- Giao Thủy
1 
Huyện Giao Thủy tiếp tục triển khai các biện phòng phòng, chống dịch COVID-19.

            Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Giao Thủy đã chủ trì Hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2021 - 2023.

   L ớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa XIII huyện Giao Thủy có  75 học viên. Trong thời gian học tập các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,452
  • Trong tuần: 23,512
  • Tất cả: 3,130,068