image banner
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXVI về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 05-NQ/HU
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXVI về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Người ký duyệt Phạm Quang Ái
Tài liệu đính kèm nq_so_05_0001signed_20210727094447164160_202107270931100077756212.pdf