image banner
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 06-NQ/HU
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phạm Quang Ái
Tài liệu đính kèm nq_so_06_0001signed_20210727094836901900_202107270934351612328110.pdf